Om Jet-Net.dk

Jet-Net.dk er landets største netværk for skole-virksomhedssamarbejde med mere end 75 medlemsvirksomheder samt grundskoler og gymnasier. 

Faglige samarbejder mellem virksomheder og skoler hjælper de unge til at træffe valg om uddannelse gennem indsigt i, hvilket arbejdsliv naturvidenskabelige og tekniske uddannelser kan tilbyde dem.

Og efterspørgslen efter medarbejdere med disse kompetencer stiger, da optaget af studerende inden for områderne er for lavt. 

Fremskrivninger
Ifølge Dansk Industri (DI) og IDA vil der i 2025 mangle 9.300 ingeniører og 4.200 naturvidenskabelige kandidater. Inden for de tekniske områder som elektrikere, værktøjsmagere og industriteknikere vil der mangle ca. 44.000 faglærte. Kilde. Derfor er det vigtigt for dansk konkurrenceevne, at der uddannes tilstrækkeligt mange medarbejdere på alle niveauer inden for disse områder. 

Inspiration fra Holland
Jet-Net.dk er blevet til efter inspiration fra hollandske Jet-Net, som er etableret af Shell, Philips, AkzoNobel, Unilever og DSM i 2002. Jet er en forkortelse for "Unge og teknologi" på hollandsk. 

Kernevirksomheder
Kernevirksomhederne i Jet-Net.dk er Danfoss, Grundfos, Novozymes, Coloplast og Microsoft. Hertil kommer mere end 70 virksomheder, både SMV’er og store virksomheder, samt grundskoler og gymnasier.

Naturvidenskabernes Hus koordinerer Jet-Net.dk med støtte fra Fremstillingsindustrien og bidrag fra science centre. 

Se, hvorfor Grundfos, Hydratech Industries og Hjernø Værktøjsfabrik er med i Jet-Net.dk.

Sådan bliver din virksomhed eller skole
medlem af Jet-Net.dk
 

Erhvervspræsidiet
Kernevirksomhederne, repræsenteret ved topledelsen, samt Fremstillingsindustrien udgør erhvervspræsidiet. Erhvervspræsidiets opgave er løbende at synliggøre Jet-Net.dk på højt niveau. 

Erhvervspræsidiets medlemmer:
Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for Danfoss koncernen, er formand for erhvervspræsidiet. 
Group President, CEO Mads Nipper, Grundfos
Allan Rasmussen, EVP, Global Operation, Coloplast
Claus Crone Fuglsang, SVP, Research and Technology, Novozymes
Charlotte Mark, Managing Director,
Microsoft Development Center Copenhagen
Steen Nielsen, formand for Fremstillingsindustrien

Styregruppe
Til at være retningsgivende for aktiviteter og netværkets udvikling er etableret en styregruppe. Den består af en repræsentant for Fremstillingsindustrien og hver af kernevirksomhederne samt en rektor og en skoleleder fra hhv. et  gymnasium og en grundskole i Jet-Net.dk.

Ad hoc grupper
Til udvikling af netværkets aktiviteter nedsættes efter behov ad hoc grupper med repræsentanter fra Jet-Net.dk’s interessenter.