Smådyrssafari

De vilde insekter og smådyr er i tilbagegang og verdens biodiversitet bliver ringere og ringere. Det må vi gøre noget ved! Og jo mere man ved om naturen, jo større lyst får man til at passe på den.

De vilde insekter og smådyr er i tilbagegang og verdens biodiversitet bliver ringere og ringere. Det må vi gøre noget ved! Og jo mere man ved om naturen, jo større lyst får man til at passe på den.

I dette forløb lærer børnene nogle forskellige dyreklasser at kende (insekter, edderkopper og tusindben).

De lærer også at bygge deres egen insektsuger, så de kan håndtere dyrene og undersøge dem tæt på, uden at komme til at mase dem – og så får de materialerne med hjem, så de kan fortsætte med at undersøge i daginstitutionen eller deres egen have.

Byg dit eget dyr

Gennem en spændende fortælling om smådyr, lærer børnene at kende forskel på gængse dyreklasser. Herefter får de lov til at bygge deres helt eget dyr af piberensere og træperler, som de må tage med hjem.

Saml din egen insektsuger

Børnene får et samlesæt, og skal samle deres egen insektsuger. Herefter kan de gå ud på opdagelse, og se hvor mange forskellige dyr de kan finde. Her øver de sig på nogle af de forskellige dyreklasser de har lært at kende tidligere på dagen. Børnene får insektsugeren med hjem, så de kan gå på opdagelse i daginstitutionen eller i deres egen have.

Forberedelse

Du kan aktivere børnenes forforståelse ved at snakke med dem om smådyr og natur. Kender de nogen steder hvor man kan finde edderkopper, sommerfugle eller tusindben? Ved de hvad natur er for noget?

I kan også gå på opdagelse i jeres daginstitution og se hvor mange forskellige dyr i kan finde.

Efterbehandling

I jeres udeområde på institutionen kan I:

  • Undersøge hvilke dyr der findes i jeres udeområde
  • Se om I kan finde på andre metoder man kan indfange og undersøge dyr på
  • Deltage i Citizen Scienceprojekter

Formål + eksempler fra læreplanstema/Fælles Mål

Forløbet understøtter de pædagogiske mål under læreplanstemaet ”Natur, udeliv og science”. Formålet med dagen er:

  • At børnene får konkrete erfaringer med naturen.
  • At børnene får lyst til at udforske naturen.
  • At børnene gennem leg får erfaring med at arbejde med science.

 

Målgruppe: 4 - 5 årige 

Varighed: 3,5 timer (09.00-11.30)

Antal: 25 børn pr. dag 

Datoer: 

  • 26. juni  - 6. juli 2023

 

TILMELDING 

LÆS MERE HER