Det bæredygtige hønsehus

Det bæredygtige hønsehus henvender sig til tømmeruddannelsen på erhvervsuddannelsen.

I forløbet skal de studerende arbejde med principper for bæredygtigt byggeri og vælge bæredygtige materialer og metoder til at bygge et hønsehus. Det bæredygtige aspekt af at holde høns tages også op.

Hønsehuset skal leveres som et færdigt produkt med hensynstagen til kundernes ønsker. Eleverne kommer også til at arbejde med livscyklus vurderinger i en MEKA-analyse hvor byggematerialerne vurderes for deres miljøaftryk gennem hele produktets levetid.

Dette er et forløb tilrettelagt som en større projektopgave til EUX-grundforløbet men indeholder elementer, som kan tages op på hovedforløbet. F.eks. er MEKA analysen tænkt som en overbygning til anvendelse på hovedforløbet. 

 

Målgruppe: Ungdomsuddannelse, EUX, EUD, tømreruddannelsen

Varighed: Varigheden vil variere efter hvilke elementer, der inddrages

Forløbstype: Forløbet afvikles på egen skole

Faglige emner: Bæredygtighed, produktkrav, plantegning, materialevalg

Materialer: Det bæredygtige hønsehus

Pris: Materialet er gratis