Det bæredygtige hus - energioptimering

I dette forløb arbejder eleverne teoretisk og praktisk med energioptimering af huse.

I dette forløb arbejder de studerende med, hvordan varme transporteres, samt hvordan man energioptimerer et hus ved brug af termostater og energimålere, isolering, sænkning af energi forbrug og brug af solenergi. Forløbet er tværfagligt og lægger op til, at flere faggrupper samarbejder, således at der arbejdes med samarbejdskompetencer grupperne imellem også.

Formålet med forløbet er, udover at give eleverne praktiske primærerfaringer med, og viden om, perspektiver i bæredygtig udvikling for samfundet og i det nære, at give dem en idé om mulig faglig specialisering gennem undervisning i bæredygtig udvikling, og ultimativt pege på muligheden for en karrievej med bæredygtig udvikling.

Målgruppe: Ungdomsuddannelse, forløbet er udviklet til hovedområdet teknologi, byggeri og transport og herunder især til uddannelserne VVS, Tømrer, murer og struktør.  

Varighed: Forløbet har en række delemner som henvender sig til de forskellige faggrupper og som spiller sammen i en større enhed omkring energioptimering. Det er tiltænkt, at man kan plukke i forløbet afhængig af interesser.  

På GF1 kan forløbet udnyttes som inspirationskatalog i emne/projektuger om bæredygtighed, hvor naturfag og også dansk og samfundsfag indgår  

Faglige emner: Termostat, energimåling, isolering, solfanger

Forløbstype: Forløbet afvikles på egen skole

Materialer: Det bæredygtige hus - energioptimering

Pris: Materialet er gratis