Det bæredygtige hus – skybrudssikring

I dette forløb arbejder eleverne teoretisk og praktisk med skybrudssikring af et hus.

I dette forløb skal de studerende arbejde med begrebet bæredygtig byggeri, og hvordan man sikrer en bolig mod ekstreme regnhændelser.

De kommer til at arbejde med kloakforhold, områders topgrafi men også muligheder for lokal afledning af regnvand.

Forløber er tværfagligt og lægger op til samarbejde mellem VVS, struktører og tømmer fagene.

Formålet med forløbet er, udover at give eleverne praktiske primærerfaringer med, og viden om, perspektiver i bæredygtig udvikling for samfundet og i det nære, at give dem en idé om mulig faglig specialisering gennem undervisning i bæredygtig udvikling, og ultimativt pege på muligheden for en karrievej med bæredygtig udvikling.

Målgruppe: Ungdomsuddannelse. Forløbet er udviklet til erhvervsskolen til hovedområdet teknologi, byggeri og transport og herunder især til uddannelserne VVS, tømrer, og struktør

Varighed: Forløbet har en række del emner som henvender sig til de forskellige faggrupper, og som spiller sammen i en større enhed omkring skybrudssikring. Det er tiltænkt at man kan plukke i forløbet afhængig af interesser

Forløbstype: Forløbet afvikles på egen skole.

Faglige emner: Jordens hydrauliske ledningsevne, bæredygtighed, vandets vej, kloaksystemer, befæstede arealer, LAR, dimensionering, nedsivning, topografi, regnsikring af bolig, regnhændelser, det grønne tag

Materialer: Det bæredygtige hus - skybrudssikring

 

Pris: Materialet er gratis