Det bæredygtige køkken

I dette forløb arbejder eleverne teoretisk og praktisk med det bæredygtige køkken.

I dette forløb kommer de studerende til at arbejde med begrebet bæredygtighed med særligt fokus på, hvordan man på en række forskellige måder kan arbejde bæredygtigt i et køkken. Der arbejdes med emnerne økologi, lokale varer, kødforbrug, energiforbrug, spild/affald og vandforbrug.

Formålet med forløbet er, udover at give eleverne praktiske primærerfaringer med, og viden om, perspektiver i bæredygtig udvikling for samfundet og i det nære, at give dem en idé om mulig faglig specialisering gennem undervisning i bæredygtig udvikling, og ultimativt pege på sammenhænge mellem karrievej og bæredygtig udvikling.

 

Målgruppe: Ungdomsuddannelse. EUX, EUD, Det bæredygtige køkken er henvendt til erhvervsskolerne til hovedområdet fødevarer, jordbrug og oplevelser og herunder især uddannelsen ernæringsassistent og gastronomuddannelsen samt til dels bageruddannelsen.

Varighed Det er tiltænkt, at man kan plukke i materialet efter interesse og behov, og varigheden vil afhænge af de konkrete valg

Forløbstype: Forløbet afvikles på egen skole

Faglige emner: økologi, lokale varer, kødforbrug, energiforbrug, spild/affald og vandforbrug

Materialer: Det bæredygtige køkken

Pris: Materialet er gratis