Engineering Day

Engineering er kommet på dagsordenen, som en ny og innovativ måde at lære naturfag på.

 

For at gøre opmærksom på engineering som metode, afholdes der Engineering Day over hele landet i uge 45 - og også i Naturvidenskabernes Hus! 

'Engineering' i undervisningen har flere fordele:

  • Det skaber muligheder for at arbejde med 'Åben Skole' samt med temaerne 'Innovation og entreprenørskab'
  • Det skaber en ramme, der gør det muligt at arbejde undersøgende med naturfag, hvilket styrker elevernes forståelse af fagene. Eleverne forstår bedre, når de 'arbejder med hænderne'
  • Det er dokumenteret, at engineering-tilgangen er med til at øge elevernes motivation og interesse for naturfagene og de naturfaglige begreber, som de arbejder med
  • Engineering i undervisnigen taler ind i de 4 naturfaglige kompetencer: Undersøgelses-, kommunikations-, modellerings- og perspektiveringskompetence
  • Engineering-tilgangen medfører, at flere elever vil opleve at få succes med naturfagene. Når eleverne udarbejder forskellige type af løsninger, er der bredere succeskriterier end i traditionel undervisning

 

Dagens program

Dagen vil bestå af øvelser med mikrobits, der skal lede hen til at løse et praktisk problem. Engineering handler nemlig om at finde praktiske løsninger på praktiske problemer!

Eleverne skal arbejde sammen i grupper på to.

 

Forberedelse

Som forberedelse kan eleverne arbejde med analog programmering.

 

Efterbehandling

Arbejd videre i scratch.

 

Formål

Målet med dagen er:

  • at eleverne oplever, at de kan bruge en digital teknologi til at finde en praktisk løsning på et praktisk problem
  • at booste begejstringen for teknologi og videnskab og sætte elevernes naturfaglige viden i spil på nye måde

 

DATO: 5.-8. november 2018

MÅLGRUPPE: 5.-6. klasse

VARIGHED: 4 timer, kl. 9.00-13.00 (i Naturvidenskabernes Hus)

PRIS: Pris for aktivitetsdagen i Naturvidenskabernes Hus:

Grundskoler i Viborg Kommune: gratis

Øvrige grundskoler: 2.500 kr. pr. klasse

TILMELDING: kontakt@nvhus.dk

 

OBS: AKTIVITETEN LIGGER PÅ KLCOG DER KAN DERFOR SØGES TRANSPORTTILSKUD.