Fagteamudvikling

Få inspiration til at optimere kvaliteten og udbyttet af jeres fagteamsamarbejde.

Naturvidenskabernes Hus tilbyder foredrag, workshops eller kurser om fagteamudvikling baseret på erfaringer med skoleudviklingsprojekter og undersøgelser. Vi præsenterer forskellige redskaber og gode råd til at optimere udbyttet af fagteamets møder.

Med redskaber og ideer til at optimere nuværende møderutiner og dagsordenen bliver der mere plads til didaktiske drøftelser og nye fælles initiativer, som gør en forskel for eleverne.

Med fælles oplevelser, systematisk videndeling og fagligt ”nørderi” kan fagteamet blive et vigtigt udviklingsforum for skolens faglige identitet og profil, hvor nye ideer kan spire og realiseres.

 

Målgruppe: Undervisere (grundskole), undervisere (ungdomsuddannelse)

Varighed: Aftales individuelt

Forløbstype: Alle vores kurser/workshops kan afvikles som foredrag, oplæg, praktiske workshops eller længere kurser. Vi tager gerne ud til konferencer, kommuner eller enkelte skolers fagteam, men stiller også gerne egne lokaler til rådighed. Kurset eller oplægget afholdes efter aftale

Pris: Prisen aftales ud fra målgrupper, omfang og lokation. Kontakt os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for jer.