Fra vugge til grav: Produkters livscyklus

Hvordan hænger produkters livscyklus og miljøbelastning sammen?

Eleverne skal blandt andet lave livscyklusvurderinger af forskellige produkter. Ud fra disse vurderinger skal eleverne tage kritisk stilling til deres valg af produkter, og hvorledes man som produktudvikler kan arbejde med, at gøre produktet mere miljøvenligt.

Denne øvelse giver eleverne en ide om, hvordan livscyklusvurderinger kan være nyttige. Eleverne skal i to-mandsgrupper skille forskellige produkter ad og via et arbejdsark give produktet karakterer, som kan bruges til at sammenligne miljøaftrykket af de forskellige produkter.

Forløbet er oversat fra den amerikanske ressourceside for naturfagslærere, Teachers TryScience.

 

Målgruppe: Mellemtrin

Varighed: 1 lektion

Forløbstype: Forløb til anvendelse på den enkelte skole

Faglige emner: livscyklus, produkter, analyse, indhold, miljøaftryk, vurdering, materialer, produktion, genbrug, produktudvikling

Materialer: Undervisningsforløb, sammensatte produkter der kan undersøges, værktøj til at skille de sammensatte produkter ad med

Pris: Tilgå gratis forløbet her 

En dansk introside til Teachers Try Science er tilgængelig her hvor oversatte danske forløb let kan findes og man også kan tilgå den Amerikanske hovedside.