Fremtidens plastik

Verdens forbrug af plastisk bliver større og større - hvordan løser vi denne udfordring? Det skal eleverne finde svar på!

Der er mange svære begreber, der skal læres i naturfag! Når elever skal forklare naturfænomener med animationer, begynder de at reflektere og diskutere. For man kan ikke fortælle historier, der forklarer noget, man ikke selv forstår. Gennem animation har vi mulighed for at få et billede af, hvordan eleverne har forstået det, de er blevet præsenteret for.

Og så er det sjovt!

Denne dag i Naturvidenskabernes Hus vil vi tage udgangspunkt i plastikudfordringen.

 

Dagens program

Eleverne vil blive præsenteret for en virksomhedscase, der tager udgangspunkt i det meget vedkommende emne: PLASTIK! 

Efterfølgende skal eleverne i små grupper arbejde undersøgelsesbaseret med spørgsmål, der relaterer sig til casen.

Som afslutning på dagen, skal eleverne bruge animationer til at forklare nogle af de naturfaglige emner, omhandlende plastik, de introduceres for.

Vi ser deres produktioner sammen, inden dagen slutter.

 

Forberedelse

Forud for besøget skal klasserne arbejde med et kort introduktionskursus til animation. Kurset sætter fokus på den tekniske del af at arbejde med animation. Det må forventes at afsætte ca. 2 lektioner. Forløbsbeskrivelse og opgaver til introduktionskurset bliver tilsendt umiddelbart efter tilmelding.

 

Efterbehandling

Dagen i Naturvidenskabernes Hus skal inspirere lærere til at bruge animation som et redskab i natur/teknologi.

 

Formål

Formålet med dagen er, at elever og lærere bliver inspirerede til at bruge animation i naturfagsundervisningen. Animation kan bruges som et redskab til at få øje på, hvordan eleverne har forstået de faglige begreber og sammenhænge, de bliver præsenteret for.

Desuden vil vi i løbet af dagen arbejde med følgende Fælles Mål fra natur/teknologi:

  • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser
  • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber
  • Eleven kan anvende sammensatte modeller til at beskrive processer
  • Eleven kan designe modeller af et produkt eller en produktion

 

DATO: 1.-4. oktober 2018

MÅLGRUPPE: 4.-6. klasse

VARIGHED: 5 timer, kl. 9.00-14.00 (i Naturvidenskabernes Hus)

PRIS: Pris for aktivitetsdagen i Naturvidenskabernes Hus:

Grundskoler i Viborg Kommune: gratis

Øvrige grundskoler: 2.500 kr. pr. klasse

TILMELDING: kontakt@nvhus.dk

 

OBS: AKTIVITETEN LIGGER PÅ KLCOG DER KAN DERFOR SØGES TRANSPORTTILSKUD.