Gæring og animation

Hvordan kan mikroorganismer anvendes af virksomheder i en produktionsmæssig sammenhæng?

Der er mange svære begreber, der skal læres i naturfag! Når elever skal forklare naturfænomener med animationer, begynder de at reflektere og diskutere. For man kan ikke fortælle historier, der forklarer noget, man ikke selv forstår. Gennem animation har vi mulighed for at få et billede af, hvordan eleverne har forstået det, de er blevet præsenteret for.

Og så er det sjovt!

Denne dag i Naturvidenskabernes Hus vil vi tage udgangspunkt i, hvordan mikroorganismer kan anvendes af virksomheder i en produktionsmæssig sammenhæng.

 

Dagens program

Eleverne introduceres til en virksomhedscase, der tager udgangspunkt i De Danske Gærfabrikker. Herefter skal de i små grupper arbejde undersøgelsesbaseret med spørgsmål, der relaterer sig til casen.

Som afslutning på dagen, skal eleverne bruge animationer til at forklare nogle af de naturfaglige emner, de introduceres for. Vi ser deres produktioner sammen, inden dagen slutter.

 

Forberedelse

Forud for besøget skal klasserne arbejde med et kort introduktionskursus til animation. Kurset sætter fokus på den tekniske del af at arbejde med animation. Det må forventes at afsætte cirka 2 lektioner. Forløbsbeskrivelse og opgaver til introduktionskurset bliver tilsendt umiddelbart efter tilmelding.

Derudover er det en forudsætning, at eleverne har arbejdet med følgende forud for besøget: Grundlæggende teori omkring celler og mikroorganismer. Herunder mikroskopiske svampe og celledeling.

 

Efterbehandling

Dagen i Naturvidenskabernes Hus skal efterfølgende inspirere lærere til at bruge animation som et redskab i naturfagene.

 

Formål

Formålet med dagen er, at elever og lærere bliver inspirerede til at bruge animation i naturfagsundervisningen. Animation kan bruges som et redskab til at få øje på, hvordan eleverne har forstået de faglige begreber og sammenhænge, de bliver præsenteret for.

Desuden vil vi arbejde med følgende Fælles Mål:

  • At kommunikere om naturfaglige forhold med biologi
  • At designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi
  • At kunne bruge modeller til at forklare forskellige cellers bygning, funktion og formering, herunder med digitale programmer
  • At beskrive erhvervsmæssig anvendelse af bioteknologi
  • Koble biologiske processer til anvendelser inden for bioteknologi
  • Kunne forklare mulige fordele og risici ved anvendelse af bioteknologi

 

DATO: 8.-11. oktober 2018

MÅLGRUPPE: 7.-9. klasse

VARIGHED: 5 timer, kl. 9.00-14.00 (i Naturvidenskabernes Hus)

PRIS: Pris for aktivitetsdagen i Naturvidenskabernes Hus:

Grundskoler i Viborg Kommune: gratis

Øvrige grundskoler: 2.500 kr. pr. klasse

TILMELDING: kontakt@nvhus.dk

 

OBS: AKTIVITETEN LIGGER PÅ KLCOG DER KAN DERFOR SØGES TRANSPORTTILSKUD.