Genbrug og genanvendelse

I dette forløb om bæredygtighed er begreberne genanvendelse og genbrug i centrum.

 

 

 

Genbrug og genanvendelse er et forløb om bæredygtighed hvor der er fokus på hvordan men genbruger og genanvender metaller og tekstil.

Eleverne arbejder desuden med livscyklusanalyser og skal give bud på hvordan et produkt kan produceres mere bæredygtigt.

Forløbet er tværfagligt og kan anvendes som fællesfagligt fokusområde.

Bæredygtig udvikling:  ”Brug af Jordens resurser, der skaber balance mellem udnyttelse og beskyttelse, så vi ikke ødelægger vort livsgrundlag. En bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres” (Reference; Den store danske encyklopædi).

 

Målgruppe: Udskoling

Varighed: Forløbet er udviklet til gymnasiet, 2.G med mulighed for opgradering til 3.G, med en varighed på 10 lektioner i fagene Biologi B, Bioteknologi, Teknikfag (proces).

Forløbstype: Forløbet afvikles på egen skole

Faglige emner: Jordens ressourcer, genbrug, genanvendelse, bæredygtighed hydrokolloider, enzymatisk nedbrydning, forsøgsdesign.

Materialer: Genbrug og genanvendelse

Pris: Materialet er gratis