Living Lab - En aktiv dag med naturfaglig problemløsning

Træn problemløsning med spændende hands-on udfordringer.

Sæt fokus på den naturvidenskabelige arbejdsmetode i forskellige naturfaglige udfordringer, der kræver samarbejde og problemløsningsstrategi. Med praktiske opstillinger fra Naturfagsmaraton.dk skal eleverne konstruere forskellige redskaber og justere dem for at løse opgaverne.

Living Lab er et inspirerende forløb, der introducerer elever og lærere til en undersøgende og praktisk naturfagsundervisning. Arbejdet med de åbne opgaver kræver struktur, og lærerens rolle er afgørende for at sikre en faglig dialog med eleverne om eksperimenternes variabler, fysiske begreber samt arbejdsmåder og samarbejde.

  

Målgruppe: Mellemtrin, udskoling

Varighed: En dag

Forløbstype: Besøg i Naturvidenskabernes Hus

Faglige emner: Naturvidenskabelig arbejdsmåde

Materialer: Naturvidenskabernes Hus stiller de nødvendige materialer til rådighed

Pris:

Grundskoler: 2.000 kr. for én klasse. 500 kr. pr. ekstra klasse.

Folkeskoler i Viborg Kommune: gratis