Mobiltelefonen - en bæredygtig fremtid

Et handlingsorienteret undervisningsforløb omkring teknologi, affald og bæredygtighed.

Forløbet tager udgangspunkt i en handlingsorienteret tilgang til undervisning i bæredygtig udvikling inden for hovedområdet teknologi, byggeri og transport. Det fokuserer på, hvordan teknologi kan bidrage til bæredygtige løsninger på globale udfordringer - tæt på elevernes hverdag.

I forløbet arbejder eleverne med begreber som: Teknologi, vugge til vugge, sundhed, affald og råstoffer samt bæredygtighed, inkl. evaluering af hele forløbet.

Undervisningsforløbet kan gennemføres i fuld længde over to dage, og indholdet vil variere mellem åbne gruppeopgaver og input fra læreren.

 

Målgruppe: Ungdomsuddannelser, EUD

Varighed: I fuld længde kan forløbet gennemføres over to dage

Forløbstype: Forløb til anvendelse på den enkelte skole

Faglige emner: Teknologi, bæredygtighed, sundhed, råstoffer, vugge til vugge, affald

Materialer: Lærervejledning (pdf), Undervisningsforløb (powerpoint). Der skal indsamles brugte mobiltelefoner, der kan skilles ad, værktøj til at skille en mobiltelefon ad med

Pris: Materialet er gratis at benytte