Skolehaven

I forløbet arbejder eleverne teoretisk og praktisk med bæredygtig fødevareproduktion.

Skolehaven er et forløb om bæredygtighed, hvor eleverne skal lave deres egen skolehave, hvor de skal producere bæredygtigt grønt. For at komme af med grønt affald samt for at producere gødning til haven oprettes en kompost. Elever skal her også arbejde med, hvilke processer der foregår i en kompost.

Eleverne skal undersøge og tilpasse jordbundsforholdene til afgrøder, som de udvælger. Forinden skal eleverne sætte sig ind i hvilke krav til klima og jordbundsforhold, som de enkelte afgrøders stiller.

Forløbet er tværfagligt og kan fungere som fællesfagligt fokusområde inden for: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. 

 

Målgruppe: Udskoling, mellemtrin

Om forløbet: Forløbet er tilpasset udskolingen og kan bruges som én af de seks fællesfaglige fokusforløb, hvor det fællesfaglige fokusområde er: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget I dette forløb er især elevernes undersøgelseskompetencer i fokus

Forløbstype: Forløbet afvikles på egen skole.

Faglige emner: Kompostering, jordbundsforhold, klima, afgrøders klimapræferencer, sprøjtegifte, gødningsstoffer, næringsstofudledning

Materialer: Skolehaven.pdf

Pris: Materialet er gratis