Virksomhedscase: Energikonsulenterne

Her skal eleverne arbejde med, hvordan teknologiudvikling kan reducere energiforbrug.

Virksomheden Danfoss uddanner elever til energikonsulenter, som skal hjælpe med konkrete forslag til at reducere en af de største energislugere i samfundet: Boligopvarmning. Med blandt andet viden om ny teknologi i termostater skal eleverne udarbejde forslag til optimeringer af lokaler/boliger.

Danfoss vil uddanne en gruppe af elever til energikonsulenter. Energikonsulenterne skal, med den viden de tilegner sig i processen, give konkrete anvisninger til, hvordan boliger/lokaler kan energioptimeres mht. opvarmning og energistyring.

Der arbejdes bl.a. med varme, varmetab, afkølingslov, tilstandsformer, faseovergange mv.

 

Målgruppe: Ungdomsuddannelse

Varighed: 10 lektioner i fysik og samfundsfag

Forløbstype: Forløb til anvendelse på den enkelte skole

Faglige emner: Afgivelse af termisk energi, udstråling, konvektion, Newtons afkølingslov, tilstandsformer og faseovergange, udvidelseskoefficienter, fordampningstabeller, isolering, varmeledning

Materialer:

Link til det komplete forløb på caseweb

link til et komprimeret forløb som pdf (MANGLER KORREKTUR)

Link til materialekassen

Pris: Forløbet er gratis, men materialekassen skal købes hos Frederiksen A/S.