Virksomhedscase: Klimatopmødet

Her arbejder eleverne med sammenhænge mellem energiforbruget og klimapåvirkning.

Klimatopmødet er et undervisningsforløb, der handler om forholdet mellem menneskers måde at leve på og klimaets udvikling. Forløbet bygger på, at eleverne i forvejen (eller sideløbende) har grundlæggende klimaspørgsmål, og der bliver i forløbet fokus på en konkret løsning på dele af klimaproblemerne. 

Forløbet handler om at blive bevidst om det menneskeskabte bidrag til drivhusgasserne i atmosfæren. En stor del af udledningen skyldes opvarmning og nedkøling af boliger. Derfor er det vigtigt at kunne styre og regulere varmen.

Eleverne undersøger, hvordan en termostat virker, og kan derefter foreslå, hvordan termostater bedst kan bruges, så der opnås størst mulig udnyttelse af energien.

 

Målgruppe: Udskoling

Varighed: 15 lektioner i fysik/kemi, geografi og samfundsfag

Forløbstype: Forløb til anvendelse på den enkelte skole

Faglige emner: Temperatur, termisk energi (varme) og partikler, levevilkår og adgang til og udnyttelse af energiressourcer

Materialer:

Link til det komplete forløb på caseweb

link til et komprimeret forløb som pdf (MANGLER KORREKTUR)

Pris: Forløbet er gratis, men materialekassen skal købes hos Frederiksen A/S