Virksomhedscase: Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR)

Et forløb om, hvordan vi kan håndtere store regnvandsmængder mere hensigtsmæssigt.

Den globale opvarmning har konsekvenser for hele jordens befolkning. Ud over at forsøge at begrænse den globale opvarmning skal vi lære at håndtere vejrfænomener som monsterregn, der i stigende grad overbelaster vores pressede kloaksystemer. Lær om, hvilke muligheder vi har for at imødegå disse udfordringer, og vær med til at designe fremtidens bymiljø med spændende klimaløsninger. Løsningen hedder ”Lokal Anvendelse af Regnvand” eller bare ”LAR”.

I dette forløb vil eleverne lære om klimaudfordringer ift. vand og stifte bekendtskab med LAR. Forløbet kan afsluttes med, at eleverne skal designe en LAR-løsning for et lokalt udvalgt byområde.

  

Målgruppe: Ungdomsuddannelser, udskoling

Varighed: HF/STX forløbet består af fem delforløb og har en varighed på 12*50 min. Grundskoleforløbet består af 4-5 delforløb og har en varighed på 7-10*45 min.

Forløbstype: Forløbet afvikles på egen skole. Du kan logge på Caseweb.dk med unilogin, hvor alle opgaver og elektroniske materialer findes gratis.

Faglige emner: Vandets kredsløb i naturen og i kloaksystemerne, grundvandsdannelse, jordtyper, vandkvalitet, LAR-løsninger

Materialer: Lærervejledning HF/STX, Kursisthæfte, Lærervejledning Grundskole udskoling, Elevhæfte

Pris: Materialet er gratis at benytte