Virksomhedscase: Naturovervågning

Hvordan undersøger vi om vandet i en sø er rent, og om der er alger og fisk i vandet?

Virksomheden Orbicon får stillet en opgave af en kommune at undersøge, om det er muligt at leve af de ressourcer, der er i og omkring en sø. Eleverne skal hjælpe virksomheden med at finde ud af, hvad der kan undersøges, fx muligheder for at drive erhvervsfiskeri eller udnytte søvandet til drikkevand.

Eleverne foretager en forundersøgelse af et vandhul, gerne det lokale ”mudderhul”. Herefter går turen til en sø, gerne med en overnatning i shelter eller telt. Der fanges fisk, koges vand til drikkevand, og søen undersøges for liv og eventuel forurening.

Forløbet kan suppleres med et eventuelt efterfølgende besøg i Naturvidenskabernes Hus.

 

Målgruppe: Mellemtrin

Varighed: Forløbet er udviklet til grundskolens mellemtrin i faget natur/teknologi og har en varighed på ca. 25 lektioner, gerne afholdt som fem hele dage, inkl. to ture til en sø.

Forløbstype: Forløbet kan gennemføres på egen skole, eller det kan foregå som et arrangement i Naturvidenskabernes Hus. Der er også mulighed for at supplere et forløb på skolen med besøg i Naturvidenskabernes Hus

Faglige emner: Ressourcer og anvendelse af teknik, bæredygtighed, anvendelse af teknologi, miljøproblemer, fotosyntese, kredsløb

Materialer:

Link til det komplete forløb på caseweb

link til et komprimeret forløb som pdf (MANGLER KORREKTUR)

Pris: Forløbet er gratis, hvis det holdes på egen skole.

Ønskes en aktivitetsdag i Naturvidenskabernes Hus, koster denne for grundskoler: 2.000 kr. for én klasse. 500 kr. pr. ekstra klasse. Folkeskoler i Viborg Kommune: gratis