Virksomhedscase: Rent vand

Hvornår er vand rent, og hvordan sikrer vi rent vand til de kommende generationer?

Rent vand er et forløb, hvor eleverne i grupper arbejder med, hvordan man sikrer, at også fremtidige generationer har adgang til rent vand.

Forløbet arbejder med begrebet bæredygtighed og fungerer som fællesfagligt fokusområde.

Alle mennesker på kloden er afhængig af konstant adgang til rent drikkevand, og alle mennesker på kloden har et fælles ansvar for at sikre, at der er rent vand til alle både nu og i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi fremover satser på ”Bæredygtig udvikling”.

I dette forløb skal eleverne finde ud af: Hvad er rent drikkevand, hvad sker der, når vi mangler vand, og hvordan sikrer vi permanent adgang til det?

 

Målgruppe: Udskoling

Om forløbet: Forløbet kan bruges som én af de seks fællesfaglige fokusforløb, hvor det fællesfaglige fokus område her er; Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Forløbet kan anvendes fra 7-9. klasse, da der indlægges en høj grad af progression

Forløbstype: Forløbet afvikles på egen skole

Faglige emner: Vandets kredsløb, vandkvalitet, måling af vandkvalitet, teknologi, bæredygtighed, vandrensningsanlæg

Materialer: Rent vand

Pris: Materialet er gratis