Virksomhedscase: Sparetips

Hvad kan man gøre for at nedbringe sit ressourceforbrug til opvarmning af hjemmet.

Klimaforandringer bekymrer mange, og børn og unge og føler ofte et behov for at gøre noget ved problemerne. I dette forløb lærer eleverne om muligheder for at selv at reducere energiforbruget i hjemmet med fokus på termostater og varmestyring samt udvikle en personlig handleplan.

Igennem forsøgsopstillinger arbejder eleverne med termostaten og dens funktion i regulering af varme i huset og derved en nedbringelse af energiforbruget til boligopvarmningen.

Eleverne får indblik i, hvad man selv kan gøre for at spare på energien, og slutteligt skal de formulere en række sparetips til deres eget hjem eller skolen.

 

Målgruppe: Forløbet er udviklet til grundskolens mellemtrin i faget natur/teknologi

Varighed: Forløbet har en varighed på 10 lektioner.

Forløbstype: Det kan afvikles på egen skole, men der skal bestilles en materialekasse fra CFU

Faglige emner: Bæredygtighed, menneskets forbrug af ressourcer, anvendelse af teknologi. Miljøproblemer lokalt og globalt, spareråd med brug af vand og el.

Materialer

Link til det komplete forløb på caseweb

link til et komprimeret forløb som pdf (MANGLER KORREKTUR)

link til materialekasse

Pris: Forløbet er gratis, men materialekassen skal købes hos Frederiksen A/S