Opdateret 14. januar 2022

 

COVID-19 OG BESØG I HUSET

Alle der besøger Naturvidenskabernes Hus skal have en god og tryg oplevelse - også i en tid, hvor coronavirus stadig rejser nogle spørgsmål. I Naturvidenskabernes Hus gælder følgende:

  • Vi har højt til loftet og store åbne lokaler med god ventilation
  • Vi holder afstand og spritter af med grundig rengøring
  • Hver klasse har mulighed for at få deres egen indgang og eget toilet
  • Vi har mulighed for at holde klasser adskilte igennem dagen

I kan derfor trygt komme på besøg i Naturvidenskabernes Hus, hvor vi glæder os til at se jer. 

 

KONTAKT

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om at besøge Naturvidenskabernes Hus.

 

OM BESØG I HUSET

I Naturvidenskabernes Hus har vi en række tilbud til skoler og gymnasier, hvor elever og lærere får spændende og lærerige oplevelser med naturvidenskab og teknologi. Vi vil inspirere elever og lærere. Det gør vi ved at understøtte lærere i at udvikle, samt gennemføre, spændende og virkelighedsnær undervisning i naturvidenskab og teknologi. Samtidig åbner vi dørene for mere end 7.000 elever hvert år, så de blandt andet kan prøve kræfter med programmering, animation, vandteknologi og griselungers kapacitet i nye og inspirerende omgivelser. 

De naturfaglige undervisningstilbud lader eleverne arbejde anvendelsesorienteret med praktiske og virksomhedsrelaterede opgaver. Når eleverne er på besøg i Naturvidenskabernes Hus skal de både bruge hovedet og hænderne. Eleverne skal: bygge, konstruere, designe, kode og udregne. De engageres, og de inspireres. 

Dette engagement opstår blandt andet, når eleverne eksempelvis selv konstruerer opfindelser eller når LEGO-robotter skal programmeres, så de kan løse opgaver ligesom robotten Curiosity gør  Mars. Disse eksempler er blot udvalgte i rækken af mange spændende aktiviteter, der giver eleverne en undervisning, der adskiller sig fra hverdagen på skolen. 

LÆRERE SKAL LÆRE

Sideløbende med aktiviteterne til eleverne udbyder vi i Naturvidenskabernes Hus også lærerkurser. Kurserne giver lærere og lærerstuderende forskelligartet didaktisk inspiration inden for den naturvidenskabelige genre. 

Alle kurser er anvendelsesorienterede, hvilket indebærer, at de deltagende lærere og lærerstuderende altid får hænderne dybt begravet i praktiske løsninger og eksperimenter. Forskning viser, at denne metode skaber de bedste forudsætninger for læring - hos både børn og voksne. 

Målgruppen for besøg i huset er 0. klasse til 3g. Målet med besøg i huset er, at mange flere børn og unge oplever spændende og interesseskabende undervisning i naturvidenskab og teknologi samt at lærerne får ny inspiration og nye kompetencer.   

Besøg i Naturvidenskabernes Hus er støttet af Poul Due Jensens Fonden og Viborg Kommune.