Besøg i huset 

I Naturvidenskabernes Hus har vi en række tilbud til skoler og gymnasier, hvor elever og lærere får spændende og lærerige oplevelser med naturvidenskab og teknologi. 

Vi vil inspirere elever og lærere. Det gør vi ved at understøtte lærere i at udvikle, samt gennemføre, spændende og virkelighedsnær undervisning i naturvidenskab og teknologi. Samtidig åbner vi dørene for mere end 6000 elever hvert år, så de blandt andet kan prøve kræfter med programmering, animation, vandteknologi og griselungers kapacitet i nye og inspirerende omgivelser. 

De naturfaglige undervisningstilbud lader eleverne arbejde anvendelsesorienteret med praktiske og virksomhedsrelaterede opgaver. Når eleverne er på besøg i Naturvidenskabernes Hus skal de både bruge hovedet og hænderne. Eleverne skal: bygge, konstruere, designe, kode og udregne. De engageres, og de inspireres. 

Dette engagement opstår blandt andet, når eleverne eksempelvis selv konstruerer opfindelser eller når LEGO-robotter skal programmeres, så de kan løse opgaver ligesom robotten Curiosity gør  Mars. Disse eksempler er blot udvalgte i rækken af mange spændende aktiviteter, der giver eleverne en undervisning, der adskiller sig fra hverdagen på skolen. 

Lærerne skal lære  

Sideløbende med aktiviteterne til eleverne udbyder vi i Naturvidenskabernes Hus også lærerkurser. Kurserne giver lærere og lærerstuderende forskelligartet didaktisk inspiration inden for den naturvidenskabelige genre. 

Alle kurser er anvendelsesorienterede, hvilket indebærer, at de deltagende lærere og lærerstuderende altid får hænderne dybt begravet i praktiske løsninger og eksperimenter. Forskning viser, at denne metode skaber de bedste forudsætninger for læring - hos både børn og voksne. 

Målgruppen for besøg i huset er 0. klasse til 3g. Målet med besøg i huset er, at mange flere børn og unge oplever spændende og interesseskabende undervisning i naturvidenskab og teknologi samt at lærerne får ny inspiration og nye kompetencer.   

 

Besøg i Naturvidenskabernes Hus er støttet af Poul Due Jensens Fonden og Viborg Kommune.

Yderligere information:

Hvis du er interesseret i at vide mere om besøg i Naturvidenskabernes Hus, kan du læse meget mere her på siden, og ellers er du velkommen til at kontakte: 

Projektleder for Besøg i huset, Mette Bisp Jensen.