En ny engineeringdidaktik i Naturfagsmaraton

Log ind

Engineering er et tema, som I vil støde på i dette års opgaver. Det er en spændende og anderledes arbejdsmetode,

som gør opgaveløsningen aktuelt og kreativ for eleverne. Vi håber, at I vil tage godt imod denne forandring og

introducere jeres elever til den.

Engineering - hvad er det?

’Engineering’ forstås som ingeniørernes arbejdsmetode. Det er en anvendelsesorienteret- og problemløsende tilgang,

som tager udgangspunkt i at løse et konkret problem eller behov.

Undersøgelse, idegenerering, design, konstruktion, test og justering går forud for løsningen på problemet.

Populært sagt er der tale om, at eleverne arbejder med praktiske løsninger af praktiske problemstillinger samtidig med,

at de lærer om naturvidenskab og teknologi.

 

Internationale undersøgelser viser, at der ved denne tilgang til naturfagsundervisningen er:

  • Stor læringsgevinst i forhold til traditionel undervisning
  • Høj motivation på lavt præsterende elever
  • Større følelse af ejerskab og motivation hos elever generelt
  • Mulighed for at opbygge ny fejlkultur, hvor det ses som en gevinst at lave en fejl
  • Bedre mulighed for at træne modellerings- og problemløsningskompetencer

 

I et nyt stort projekt ’Engineering i skolen’ bliver der udviklet en ny engineeringdidaktik, som vi introducerer jer for i Naturfagsmaraton i år.

Du kan læse mere om projektet i følgende to link:

 

Engineering i Naturfagsmaraton de sidste 15 år

Der er ikke noget nyt i at integrere engineering i Naturfagsmaraton. Det har vi gjort de sidste 15 år. For når elever laver opfindelser og designer smarte løsninger, arbejder de med engineering. Med en introduktion af en ny didaktik sætter vi fokus på, og leverer hjælp til, hele processen med at udvikle en opfindelse - fra de første undersøgelser til testfasen.

 

Hvad med den naturvidenskablige arbejdsmetode i Naturfagsmaraton?

Hvis du har været med før, ved du, at den naturvidenskabelige arbejdsmetode har været en bærende del af naturfagsmaraton. I engineeringmetoden er der mulighed for at integrere naturvidenskabelige arbejdsmetoder - både i undersøgelsesfasen og testfasen.