ENGINEERING-DIDAKTIK I NATURFAGSMARATON 

Den nyudviklede engineering-didaktik sætter igen i år rammerne for elevernes arbejdsmetode til Naturfagsmaraton.

Det er en anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang, som tager udgangspunkt i at løse et konkret problem eller behov – populært sagt er der tale om, at eleverne arbejder med at finde praktiske løsninger på praktiske problemer. 

Der skal undersøges, idégenereres, planlægges, bygges og undervejs skal fejlene findes og justeres, så eleverne har mulighed for at gøre deres opfindelse bedre.  

Fejlkulturen er et vigtigt element i engineering. Eleverne skal opleve, at det er en god ting at fejle. Netop denne pointe fremhæver projektleder i Naturvidenskabernes Hus,
Mette Bisp Jensen: 

”Vi skal hjælpe eleverne med at udvikle en god fejlkultur, hvor fejl bliver opfattet som noget positivt. Det er en god ting at fejle, fordi det er netop af fejlene, at vi lærer og udvikler os og får gode ideer til at gøre opfindelsen bedre.”  

 

Engineering-didaktikken er udviklet i projektet ’Engineering i Skolen’. Læs mere her: www.engineeringiskolen.dk