Om konkurrencedagen

Favrskov Kommune (Hammel)
20-4-2018 i Hammel Idrætscenter
kl. 9.30-13.30

 

Når I skal til konkurrencedagen, er det en god ide at komme op til en halv time før konkurrencen starter kl. 9.30. Det giver os mulighed for at tage godt imod jer og afklare evt. spørgsmål til dagen.

Vi anbefaler, at I viser denne video om programmet for konkurrencedagen til jeres elever, før I tager afsted. 
Videoen fortæller, hvordan konkurrencedagen består af tre runder, hvor alle grupper i klassen dyster i henholdsvis delopgave 1, 2 og 3.

https://vimeo.com/250275791/a7dd751724

De tre runder bliver afbrudt af to stafetter, hvor klassen sender to elever af gangen ud at løbe for at indhente forskellige informationer. Informationerne skal klassen bruge for at kunne svare på 24 spørgsmål på en Ipad. 

Den ene stafet handler om Engineeringprocessen og den anden stafet om dette års opgaver. Hvis eleverne har arbejdet grundigt med Naturfagsmaratonsopgaverne, er det nemt at svare rigtigt på spørgsmålene i begge stafetter. Tal gerne med klassen om hvordan I vil organisere rækkefølgen af de par, som skal løbe sammen, så fortæller vi mere om stafetterne på konkurrencedagen.

 

Konkurrencen afsluttes kl. 13.30.

Det forventes, at alle lærerne skal agere dommere og hjælpe med at notere resultater fra eleverne på konkurrencedagen. Hvis du gerne vil fritages, er du velkommen til selv at invitere forældre, udskolingselever eller kollegaer med til at overtage din dommerpost. Har du som lærer tilmeldt flere klasser under dit navn, skal du være opmærksom på, at det er din opgave, at sørge for der er mindst én voksen med pr. tilmeldt hold.

Der er som udgangspunkt tildelt en enkelt dommerpost pr. tilmeldt klasse. Vi hjælper selvfølgelig også ude på dagen. Når du skal være dommer, indgår du i et 'dommerteam', sammen med nogle af de andre lærere. Det dommerteam du er en del af har fået tildelt en opgave, hvortil det er jeres fælles opgave at bedømme elevernes præstationer i alle tre delopgaver i løbet af dagen. I bestemmer selv internt i teamet, hvem der gør hvad, og hvornår I hver især holder en pause.

Har I mere end én lærer med pr. klasse, er de ekstra lærere selvfølgelig mere end velkomne til at hjælpe med at være dommere ved de forskellige opgaver.  Vi har lavet en vejledende fordeling af, hvilke lærere der skal være dommere på de forskellige opgaver. Den kan ses herunder. I må dog gerne bytte opgaver indbyrdes i løbet af dagen.

 

Skole 

Haldum-Hinnerup Skolen

Haldum-Hinnerup Skolen

Korsholm Skole

Korsholm Skole

Præstemarkskolen

Præstemarkskolen

Skovvangskolen

Skovvangskolen

Skovvangskolen

Søndervangskolen

Søndervangskolen

Søndervangskolen

Søndervangskolen

Søndervangskolen

Søndervangskolen

Tungelundskolen

Tungelundskolen

Ulstrup Skole

Ulstrup Skole

Ulstrup Skole

Ulstrup Skole

Klasse 

6C

6A

6A

5A

6A

6B

6A

6A

6C

5Z

5Y

5X

6B

6A

6C

6A

6B

5H2

5H1

6H1

6H2

Lærer

Søren Illum

Søren Illum

Anders Bundgaard Jensen

Thomas Egelund

Jesper Kimose Laursen

Jesper Kimose Laursen

Klaus Christiansen

Thor Nolde

Thor Nolde

Karsten Bitsh Holm

Karsten Bitsh Holm

Karsten Bitsh Holm

Morten Graff

Morten Graff

Morten Graff

Maria Elisabeth Olesen

Maria Elisabeth Olesen

Anne Glavind

Karina Mikkelsen

Stine Munk

Stine Munk

Opgave

Rent vand i hanen

Rent vand i hanen

Rent vand i hanen

Det varme hus

Gør det let

Gør det let

Fabrikken

Det varme hus

Det varme hus

Kastemaskinen

Kastemaskinen

Det varme hus

Fabrikken

Kunder i butikken

Kunder i butikken

Genbrugspatruljen

Genbrugspatruljen

Genbrugspatruljen

Fra mark til mad

Fra mark til mad

Kastemaskinen