NATURFAGSMARATON

Naturfagsmaraton er et undervisningsforløb til 5. og 6. klasser i hele landet. Både elever og lærer får erfaringer med undersøgende og praktisk undervisning, der har til hensigt at øge elevernes interesse i og motivation for at lære mere om de naturvidenskabelige fag.

Som en del af Naturfagsmaraton skal eleverne arbejde med opgaver hjemme på skolen i 12-20 lektioner. Opgaverne er forberedelse til en konkurrencedag i foråret, hvor op til 24 lokale klasser dyster mod hinanden om, hvem der har de bedste løsningsforslag.

Find praktiske oplysninger om konkurrencedage i din kommune på siden med konkurrencer.

 

ER DU I FORM TIL EN HEL- ELLER HALVMARATON?

Det er både muligt at deltage i en helmaraton (otte opgaver med 2 delopgaver, i alt 16 opgaver) og i en halvmaraton (fem opgaver med 2 delopgaver, i alt 10 opgaver). Klasser med få elever kan med fordel melde sig til halvmaraton for at sikre kvalitet i opgaverne og dermed en succesoplevelse for eleverne.

Det er de samme opgaver, som gives til deltagerne i helmaraton som i halvmaraton - i halvmaraton laver eleverne blot færre af opgaverne. Til det lokale event afvikles helmaratonen parallelt med halvmaratonen i samme hal.

Det er kommunerne, der afgør om skolerne skal have mulighed for at deltage i årets Naturfagsmaraton.

Se om din kommune er med her. Hvis din kommune ikke er med, så kontakt os gerne for at høre om andre muligheder for at komme med.

Finalerne foregår fra januar til maj 2019 i lokale sportshaller rundt i hele Danmark.

 

LIVET I BYEN SOM TEMA

De nye opgaver frigives 1. november, og hovedtemaet i dette skoleår er Livet i byen.

Livet i byen 

Livet I Byen er temaet til Naturfagsmaraton 2018-2019. Jeres elever skal arbejde med den fiktive by ”Grønby”, der er et billede på en almindelig dansk provinsby. 

Grønby er en populær by. Der flytter hele tiden flere mennesker til byen, og derfor er det nødvendigt at lave mange smarte løsninger til alle de udfordringer, tilflytningen giver. 

I Grønby er der ikke så meget plads. Omkring byen er der masser landbrugsjord og natur (og set i det større perspektiv naturligvis også resten af verden), og alt det vil byens borgere gerne passe på. Derfor gør de meget for at spare på de ressourcer, der er til rådighed. 

I opgaverne til Naturfagsmaraton skal jeres elever arbejde med at løse nogle af de spændende udfordringer, der er, når man bor i en by. 

Der følger en lærervejledning og opgaverne er forklaret med videoer til eleverne.

Eleverne er ikke bundet til et bestemt design eller konstruktionsmateriale, men skal i samarbejde med læreren vælge og undersøge udvalgte prototyper. På den måde opnår den enkelte elev større kendskab til forskellige materialers egenskaber og erfarer, hvilket design der giver den bedste konstruktion. 

Er du interesseret i at høre mere, så tag endelig kontakt til os.

Vil du melde din klasse til Naturfagsmaraton, så skal du trykke på Tilmelding.

Se opgaver og alle andre informationer til deltagere i Naturfagmaraton under Log ind. 

Du skal bruge dit UNI-Login. 

Naturfagsmaraton er støttet af: