Det går for langsomt med flere kvinder på STEM-uddannelserne

Pæne stigninger i kvote 2-ansøgningerne til STEM-uddannelserne er ikke drevet af markant flere kvindelige ansøgere. Selvom der er lyspunkter, går det for langsomt med at få flere kvinder med, siger udviklingschef fra Naturvidenskabernes Hus, Maiken Lykke Lolck.

 

Foto: Bang&Olufsen, Girls' Day in Science 2019.

Selvom det går i den rigtige retning, så viser en analyse af tallene for kvote 2-ansøgningerne, som Naturvidenskabernes Hus har foretaget, at det overordnet set næsten står stille, når andelen af kvindelige kvote 2-ansøgere til STEM-uddannelserne gøres op. STEM-uddannelserne dækker en række it-faglige, naturvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser.

Under en tredjedel af ansøgerne til STEM-uddannelserne er kvinder.

Det er udviklingschef, Maiken Lykke Lolck fra Naturvidenskabernes Hus, der har set på tallene fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun siger:

”Trods lyspunkter på flere uddannelser og en lille, men stabil, fremgang overordnet set, så er der endnu lang vej til en mere ligelig kønsfordeling på STEM-uddannelserne. Og det går altså for langsomt.”

Den 3. april skrev Naturvidenskabernes Hus, at der var flere ansøgere gennem kvote 2 til STEM-uddannelserne. Men det er altså ikke kvinderne, der trækker tallet op. 

Lille stigning samlet set, stor stigning blandt civilingeniører

Siden 2016 er andelen af kvindelige ansøgere på videregående STEM-uddannelser nemlig kun steget med 2,5 procentpoint. I 2016 var andelen af kvinder 27,7 procent, 28,7 procent i 2019 og 30,2 procent i år. Se illustration for absolutte tal i bunden af denne artikel. Illustrationen viser top 10 over uddannelser med den største stigning i antallet af kvindelige ansøgere til STEM-uddannelserne.

”At det stadig er under hver tredje ansøger, der er kvinde, er både for lidt og for langsomt. Vi mangler kvinderne ude i erhvervslivet og på virksomhederne. Og kvinderne selv går glip af nogle fantastiske muligheder for at gøre en forskel,” siger Maiken Lykke Lolck.

Der er dog flere bemærkelsesværdige lyspunkter i tallene, påpeger Maiken Lykke Lolck. Samlet set har 29 procent flere kvinder søgt ind på civilingeniøruddannelserne i forhold til 2019, nemlig 112 kvinder. Det øger andelen af kvindelige ansøgere fra 27,9 procent til 30,7 procent. Kvinderne er dermed stadig underrepræsenteret, men det går i den rigtige retning.

”Ingeniøruddannelserne kan godt være stolte. De har fået sat en spændende udvikling i gang,” siger Maiken Lykke Lolck.

It-branchen mangler i høj grad kvinder

En af de brancher, der mangler medarbejdere, og især kvinder, er it-branchen. Men der er måske trøst at hente i tallene. På top 10-listen over de uddannelser, hvor stigningen i antallet af kvindelige ansøgere har været størst, er der flere it-uddannelser, f.eks. datamatiker, data science og softwareudvikling. Softwareudvikling har set en betydelig stigning i andelen af kvinder fra 11,9 procent til 20 procent, hvilket svarer til en stigning på 74 procent i antallet af kvinder, der har søgt ind. Det giver i alt 86 flere kvinder, der i år har søgt mod en it-uddannelse.

”Det er virkelig positivt, at kvinderne er begyndt at søge mere mod nogle af de uddannelser, som de tidligere i meget begrænset omfang har søgt, men vi er slet ikke mål,” siger Maiken Lykke Lolck og efterlyser flere initiativer og handling:

”Det er derfor, vi har brug for initiativer som Girls’ Day in Science, hvor kvinder, der arbejder naturvidenskab og teknologi kommer frem i lyset og bryder med nogle af de stereotyper, der er omkring STEM-fagene,” siger Maiken Lykke Lolck.

Men en kampagnedag gør det ikke alene, understreger hun.

”Både forældre, lærere og arbejdsgivere bærer hver dag et ansvar for at give piger de samme muligheder som drenge for at opleve og udforske mulighederne med naturvidenskab og teknologi.”

Den 20. april åbnede Naturvidenskabernes Hus for tilmeldingen til Girls’ Day in Science, der i år ligger den 30. september. På dagen kommer piger fra hele landet ud på virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, hvor de bliver inspireret til at se mulighederne i en karriere inden for naturvidenskab og teknologi.

DI: "De bedste hoveder skal udvikle fremtidens teknologier”

At under en tredjedel af ansøgerne til STEM-uddannelserne er kvinder – baseret på kvote 2-tallene – betyder, at vi går glip af afgørende talent, mener Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed i Dansk Industri:

”Vi skal have de bedste hoveder til at udvikle fremtidens teknologier og løse de store samfundsudfordringer, vi står over for såsom meget aktuelt pandemier og også klimakrisen. Derfor er det altgørende, at vi også får kvinderne med.”

Resultatet flugter med en undersøgelse fra Dansk Industri fra efteråret 2019, der påviste, at antallet af kvinder på STEM-uddannelserne ikke har flyttet sig nævneværdigt de sidste 10 år. Kvinderne har med små udsving udgjort lige omkring en tredjedel af de studerende:

”Virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og politikerne har alle et ansvar for, at vi får kvinderne med. Derfor er Girls’ Day in Science en stærk og vigtig kampagne, der hjælper vores virksomheder med at vise pigerne mulighederne med en STEM-uddannelse.”

Girls' Day in Science er støttet af Nordea-fonden, Lundbeckfonden, Region Midtjylland og Region Hovedstaden.

FAKTA OM KVINDER PÅ STEM-UDDANNELSERNE

  • Der er samlet set pæne stigninger i søgningen til STEM-uddannelser, men næsten status quo i andelen af kvindelige ansøgere, dvs. stigningen ikke er drevet af, at mange flere kvinder søger mod STEM.
  • Dog er ”teknisk videnskab”, som primært udgøres af civilingeniøruddannelserne en undtagelse, hvor den samlede stigning er på 17 procent. Her er andelen af kvinder samtidig steget fra 27,9 til 30,7 procent, og samlet set har 29 procent flere kvinder søgt ind på en civilingeniøruddannelse i 2020 end i 2019.
  • I 2019 ansøgte 8.871 en videregående uddannelse gennem kvote 2. I 2020 søgte 9.933 gennem kvote 2. Det er en stigning på 12 procent.
  • I 2019 var der 2.545 kvindelige kvote 2-ansøgere, mens der i 2020 var 2.999 kvindelige kvote 2-ansøgere. Det er en stigning på 18 procent. Stigningen ændrer dog ikke ret meget på andelen af kvinder på STEM-uddannelserne.
  • Hvis man ser på de 10 uddannelser, hvor stigningen i antallet af kvindelige ansøgere har været størst, er der flere IT-uddannelser iblandt; datamatiker, data science og softwareudvikling. På de tre uddannelser har i alt 86 flere kvinder søgt ind i 2020, svarende til stigninger på hhv. 38 procent, 300 procent og 74 procent. Se tabel. 
  • Det tyder på, at kvinder faktisk i en vis grad er begyndt at søge mod de uddannelser, hvor de hidtil har været underrepræsenteret. Men samlet set udgør de stadig kun 30,2 procent mod 28,7 procent i 2019 og 27,7 procent i 2016.
  • Det viser, at det går den rigtige vej, men at der er lang vej endnu, før der er en
    mere ligelig kønsfordeling i STEM-fagene.