Kloge Hænder – landsdækkende kampagnedag 2017

Den 5. april åbner 20 virksomheder og erhvervsskoler over hele landet deres døre for 7. og 8. klasseelever og giver dem indblik i mulighederne med en erhvervsuddannelse.

Hands-on samarbejde med virksomheder kan få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse

 

”Det er svært for unge at vælge en uddannelse, hvis de ikke kender noget til jobmulighederne – eller senere muligheder for at videreuddanne sig. Mødet med virksomheders medarbejdere med en erhvervsuddannelse giver et helhedsbillede af, hvad eleverne kan vælge, og bidrager samtidig til opgør med stereotyper og fordomme,” siger Nanna Seidelin, direktør for non-profit organisationen Naturvidenskabernes Hus, der driver det landsdækkende netværk Jet-Net.dk.

Med de nuværende regler skal Ungdommens Uddannelsesvejledning kun vejlede de 20% mindst uddannelsesparate elever. Det betyder, at 80% af eleverne er overladt til tilfældig vejledning af lærere, forældre og andre i deres omgangskreds. Mange lærere og forældre har meget lidt viden om jobmulighederne med en erhvervsuddannelse. Samarbejdet med virksomheder yder derfor et væsentligt bidrag til uddannelsesvejledningen.

Rollemodeller, virkelighedsnære opgaver og sanseoplevelser motiverer elever

Forskning viser, at mødet med rollemodeller og konkrete billeder på karrieremuligheder gør undervisningen mere motiverende og appellerende for flere elevtyper. Erfaringen fra Jet-Net.dk er, at eleverne er mere motiverede for at engagere sig i undervisningen, når det er virksomhedsmedarbejdere, som underviser. Hos virksomhederne får eleverne inspirerende og motiverende sanseoplevelser og ser flere jobmuligheder, mens de får dannet deres egne billeder.

”For at både elever og lærere kan få udbytte af samarbejdet med virksomheden, er det vigtigt, at eleverne får mulighed for at tale med virksomhedens medarbejdere om deres job og uddannelse og arbejde med virksomhedsrelaterede opgaver, som er koblet til den faglige undervisning. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt, at elever og lærere besøger virksomheden og får en rundvisning og en sodavand,” siger hun.

Samarbejdet med virksomheder giver samtidig eleverne en forståelse af anvendelsen og relevansen af den teori, som de har lært i klasselokalet, viser erfaringer fra Jet-Net.dk.

Lærerne centrale for forandringen

Hvis optaget på erhvervsuddannelserne skal øges, er lærerne i folkeskolen et af de centrale omdrejningspunkter for den nødvendige forandring. Her er samarbejder med virksomheder en afgørende faktor i processen. Gennem disse får lærerne nye sparringspartnere uden for skolen, der kan give dem viden til at perspektivere fagene og dermed gøre undervisningen mere interessant for eleverne. Gennem samarbejdet får lærerne også selv ny viden om jobmuligheder i erhvervslivet.

”Undervisningen bliver ikke længere til i en primært teoretisk konstruktion mellem fagene, men tager udgangspunkt i samfundsudfordringer og problemstillinger, som virksomheder arbejder med i praksis.

Og netop samfundsrelevansen af er noget af det, der kan motivere mange unge – de vil gerne gøre en positiv forskel gennem deres job,” siger Nanna Seidelin.

 

Flere oplysninger: Direktør Nanna Seidelin, Naturvidenskabernes Hus, 2941 1133/ns@nvhus.dk

Detaljerede programmer kan rekvireres hos kommunikationschef Bodil Steen-Jørgensen, bsj@nvhus.dk / 2122 6820.

Billedet bedes krediteret Lars Rasborg / Scanpix og ligger i høj opløsning i vores presserum

 

VIRKSOMHEDER OG ERHVERVSSKOLER, DER ER ÅBNE FOR PRESSEBESØG 5. APRIL

 

JYLLAND

Vagn Pedersen Maskinfabrik
Smedebakken 12, 8700 Horsens
Jesper Mortensen, Værkfører/Maskintekniker Smedeafdelingen, 4094 3399, 7565 3399, jm@vps-hatting.dk

Egeskovskolen
Karen Thorø Aagaard, viceskoleinspektør, 4021 0840, kta@horsens.dk

20 udvalgte elever skal på dagen fremstille dele til deres iPadholder på en drejebænk og selv bukke deres blanket til holderen hos virksomheden, der tilbyder spåntagende bearbejdning. Eleverne ser, hvordan CNC-maskinen programmeres, og hvordan de udskærer et emne i virksomhedens plasma skæremaskine.

 

Danitech
Bredholm 4, 6100 Haderslev
Adm. direktør Arne Iversen, aI@danitech.com, 2321 4220

Haderslevskole.

Hos Danitech, som er en kombination af en rådgivende ingeniørvirksomhed og specialister i bearbejdning af emner i rustfrit stål, aluminium, messing, bronze, jern og POM, oplever eleverne, hvordan en ingeniør udarbejder hele tekniske systemer i 3D-tegneprogrammer og vil opleve, hvordan IT anvendes i Danitechs lagerløsning. De møder en industriteknikerlærling, der viser, hvordan man programmerer en CNC-styret metalfræser, og eleverne får en prøve med hjem.

Eleverne kommer også til at arbejde med hydraulik og vil opleve, hvordan tryk og kraft afhænger af hinanden.

 

Franz Gruber
Ole Rømers Vej 32, 6100 Haderslev
Global Sales Manager Poul Bek, pbe@gruber.dk, 7452 9392/2687 2200

Haderslevskole.

Hos Franz Gruber, som udvikler og fremstiller stanseværktøjer, centrifugalfødere og specialmaskiner til pharma- og andre industrier med høje krav til kvalitet, møder eleverne en læring, der til dagligt arbejder med at lave service på maskiner. Maskinerne kan eksempelvis lave låg til insulinflasker eller udstanse dele af stomiposer. De skal også, sammen med en værktøjsmager, prøve at operere manuelle metalfræsere og metaldrejebænke og se, hvordan man programmerer en CNC-styret fræser til at indgravere et logo i en genstand, de kan få med hjem. 

 

Certex
Trekanten 6-8, 6400 Vojens
Majbritt Petersen, adm. direktør, 2530 1797 / majbritt.petersen@certex.dk

Haderslevskole.

 

På dagen møder elever faglærte og ingeniører med faglært baggrund, der fortæller om Certexs produktion af løfteløsninger efter kundernes specifikke behov. I talje- og kædeværkstedet laver eleverne selv et kædeslæng og får lov at teste det i en kran. De skal også i riggerværkstedet lave deres egen wirestrop og høre om anvendelsesmuligheder på mange forskellige størrelser af wire. På lageret skal eleverne med hjælp fra en maskinmesteruddannet lageransvarlig og en logistiklærling løse en praktisk logistikopgave.

 

Johs. Møllers Maskinfabrik
Tøndervej 7, 6500 Vojens
Manager Frank Wind, frank.wind@jmm-group.com, 7354 7725/2339 6940

Haderslevskole.

Hos Johs. Møllers Maskinfabrik, som er specialister i metalbearbejdning, skal 25 elever være med, når en laserskærer programmeres til at skære metalplader ud, som eleverne selv skal bukke til en blomsterkasse. De får også at se, hvordan flammeskæring virker, og møder en lærling, der til dagligt arbejder med maskinerne. Eleverne får også mulighed for at opleve, hvordan man kan programmere en robot til at udføre svejsearbejde.

 

Baby Dan
Niels Bohrs Vej 14, 8670 Låsby
Caspar Engmark, Production Manager, 4213 3033, cen@babydan.dk 

Låsby Skole, Ulla Ovesen, ulla.ovesen@laasby-skole.dk

Hos Baby Dan, en dansk virksomhed, som producerer og leverer sikkerhedsprodukter, tekstiler og møbler og meget andet udstyr til børn i alderen 0-5 år, bliver 12 elever udfordret ved at skulle opsætte sikkerhedsgitre, der skal sikre familiens baby. Eleverne vil på dagen opleve hvordan gitret bliver produceret, og hvordan de kan være med til at udarbejde fremtidens sikkerhedsgitrer. Afslutningsvis får eleverne en produktionsudfordring, som de skal løse hjemme på skolen.

 

NSM
Ambolten 16, 6000 Kolding
Henrik Clausen, Produktionschef / Production Manager, 4046 9284, hc@nsm.dk

Brændkjærskolen
UU-vejleder Alive Haaning Kristensen, alhk@kolding.dk, 2311 8422

Hos NSM, som producerer komplicerede emner i syrefast stål og højstyrkestål, skal 15 7. klasseelever fremstille en lysestage på en drejebænk og vil opleve, hvordan en 5-akset CNC fræser programmeres. Gruppen kan definere diameter/højde, så alle lysestager bliver unikke. De får mulighed for at placere råmaterialet i drejebænken og sætte maskinen i gang. 

 

Maskinfabrikken Rival
Svejstrupvej 23
8660 Skanderborg
Udviklingsingeniør Esben Sarenbæk, 8788 5550 / ES@rival.dk

Mølleskolen, Ry, Stine Nielsen, stine.nielsen170@skolekom.dk

20 elever optager filmklip til en slags street view af Rival, som producerer maskinbearbejdede emner til professionelle danske og internationale virksomheder, hvor man efterfølgende kan gå virtuelt rundt i virksomheden. Herudover kommer der også til at indgå nogle korte film, som skal synliggøre virksomheden over for unge ift fremtidige uddannelses- og jobmuligheder. 

 

VL Staal
Storstrømsvej 1, 6715 Esbjerg N
Jørgen Damm, Managing Director, 7610 5560/4046 5301 eller jxd@vlstaal.dk

 

Lærer Anders Rauff Hansen, 2177 1676/ande6606@esbjergkommune.dk
Bohrskolen, Vester Gjesingvej 28, 6715 Esbjerg 

 

Hos VL Staal, som producerer stålskorstene og stålkonstruktioner, skal elever fra hands on-linjen på Bohrskolen samle de fuglehuse, som de selv har tegnet i særdeles kreative versioner. Virksomheden har – efter at eleverne har taget kurser i bl.a. 3D-tegning, besøgt dem og lært om metalbearbejdning og efterfølgende sendt tegninger med ideforslag – udskåret metalpladerne, så de nu er klar til at blive samlet. Bedste forslag honoreres med en præmie.

 

Grundfos
Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro
Pressekontakt: Pressechef Frank Winther, fwinther@grundfos.com, 2199 6240
Louise Holland Heide, 21548551, lheide@grundfos.com

Bøgeskovskolen og Egeskovskolen

Skoleleder Michael Jensen, mj@naturdille.dk, Bøgeskovskolen, 2661 4396

Hos Grundfos skal elever ”I lommen på en lærling” hos plastmagere og automatikteknikere; et koncept, som Grundfos har udviklet sammen med en af de lokale skoler i Bjerringbro, Bøgeskovskolen, og tilbyder gennem Jet-Net.dk, netværk for skole-virksomhedssamarbejde. Hvert år sender skolen 25 pct. af sin årgang over til Grundfos, hvor de ca. 15 elever, som skolen udvælger, følger en lærling i en dag.

 

Danfoss, Automatic Controls
Albuen 29, 6000 Kolding
HR-konsulent og arbejdsmiljøleder Burkhard Winski, burkhard@danfoss.com

Bramdrup Skole, Kolding
Britt Kjærgaard Callesen, afdelingsleder, 7979 7876/2129 2176/2443 2980, brca@kolding.dk 

Elever kommer med rundt i fabrikken og får et førstehåndsindtryk af, hvad det vil sige at være faglært hos Danfoss i Kolding. Eleverne vil opleve højteknologiske maskiner, hvor de skal arbejde sammen med virksomhedens dygtige teknikerteam, som vil kunne svare på, hvorfor de valgte netop deres uddannelse.

(Silkeborg-fabrikken har allerede holdt Kloge Hænder i år og deltager derfor ikke 5. april).

 

Mercantec, Viborg Tekniske Gymnasium
H.C. Andersens Vej 7 og 9, 8800 Viborg
Uddannelsesleder Leif Rye Hauerslev, lerh@mercantec.dk, 4038 2828

Skoler: Bøgeskovskolen, Egeskovskolen, Randers Realskole, Friskolen Viborg, Hammershøj Skole, Nordre Skole, Houlkær Skole

Mercantec åbner dørene for 152 elever syv forskellige skoler i Viborg Kommune og viser, hvordan man som student og faglært “EUX” får en alsidig ungdomsuddannelse. Eleverne har valgt én af seks udbudte mulige kombinationer. På dagen møder de elever fra EUX, der fortæller om studiet. Sammen med disse rollemodeller laver eleverne opgaver, som viser, hvad man kan bruge uddannelsen til. Eleverne kommer bl.a. til at regne på og bygge en bro som mini-ingeniør, 3D-printe, programmere og arbejde med it, el-biler og kigge nærmere på brød og kemiske forudsætninger samt programmere elektroniske kredsløb.


Borremose Erhvervsefterskole
Løgstørvej 170, 9610 Nørager
PR-medarbejder Lene Dahl Haldrup, ld@borremose.dk, 9865 6044

To 7. klasser med i alt 36 elever fra Fårup Skole får chancen for at prøve to praktiske fag i løbet af dagen samt møde erhvervsefterskolens elever, der kan fortælle om uddannelsen. Eleverne oplever fx at blive beskidte i metalværkstedet, hvor de fører en ide ud i virkeligheden, være kreative med blomsterbinderi, makke med motorer i autoværkstedet og lave ansigtsscrub med kosmetologer. 

Naturvidenskabernes Hus
P. E. Eriksens Vej 1, 8850 Bjerringbro
Kommunikationschef Bodil Steen-Jørgensen, 2122 6820 bsj@nvhus.dk

I Naturvidenskabernes Hus kommer elever fra Viborg kommune til at høre om, hvad en industritekniker laver, og hvordan programmering af industrimaskiner er en stor og vigtig del af jobbet. Eleverne skal derefter prøve kræfter med programmere robotter og løse en industritekniker opgave.

 

SJÆLLAND

Mountain Top Industries (samt fire andre virksomheder)

Pedersholmparken 10, 3600 Frederikssund
Adm. direktør Marie-Louise Bjerg, mlb@mountaintop.dk, 2092 5065

Ådalens skole, afd. Nord, pædagogisk leder Nicholas M. Hansen, 4737 0000, nmhan@frederikssund.dk

I Frederikssund kommune har erhvervsrådet samlet en gruppe på fem Jet-Net.dk virksomheder, der sammen indbyder 100 elever til at opleve, hvad det vil sige at være faglært. På dagen fordeles eleverne til spændende programmer på Co-Ro A/S, Procom A/S, Lomax A/S, Topsil GlobalWafers A/S og Mountain Top Industries.

Pressen er velkommen til aktiviteterne ved Mountain Top Industries, der udvikler og producerer aluminiumstoppe til pick-up biler. Her skal 20 elever fra Ådalens Skole lære om, hvordan et projekt forløber på virksomheden, fra ordren kommer ind, den produceres, til den pakkes og sendes afsted. Eleverne ser, hvordan virksomheden arbejder med kvalitet og LEAN. De møder desuden medarbejdere fra forskellige faggrupper, som fortæller om deres hverdag i en fremstillingsvirksomhed. Eleverne skal også selv prøve kræfter med at montere et miljøvenligt låg, der reducerer luftmodstand, på en pick-up truck.

 

Olsen Metal
Rødovre

Deltager, men har ikke mulighed for at åbne dørene i år.

 

FYN

Hjernø Værktøjsfabrik
Hans Egedes vej 14, 5210 Odense NV
Per Rasmussen, Technical Manager, per@hjerno.com, 6316 0434, 5151 0474

Næsby Skole, Skolevej 9, 5270 Odense N, 6375 1500
Berith Bonnesen, Bereb@odense.dk

20 elever skal efter eget design i hold á ca. fem fremstille en unik, historisk mønt fra lokalområdet i hærdet stål. Elevernes får mulighed for at indtaste programmet til deres møntdesign sammen med en værktøjsmager. Her får de også mulighed for at høre om, hvorledes det er at bearbejde hærdet stål i modsætning til andre metaltyper.

 

BORNHOLM

Jensen Denmark
Ejnar Jensens vej 1, DK-3700 Rønne
Kathrine Holm Nilsson, HR & Shared Services Manager,
Direkte 5694 3127, mobil 6165 6061, kathrine.holm.nilsson@jensen-group.com 

Peterskolen, Charlotte Nielsen, cn@peterskolen.dk, 4045 0490
Hans Rømerskolen, Marianne Oehlenschläger, 2396 2392, marianne.oehlenschlager@brk.dk 

To klasser deltager hhv. 5. og 6. april hos virksomheden, der udvikler og producerer automatiseringsudstyr til industrielle vaskerier over hele verden. Eleverne kommer til at arbejde sammen med faglærte fra Jensen Denmark A/S, som vil fortælle om deres arbejde og uddannelsesvalg. Eleverne ser, hvordan 3D-tegninger af en lidt større terning, der sendes til laserskæreren, bliver til virkelighed. De skal efterfølgende arbejde med denne udskæring, der skal bukkes til en endelig terning. Den får eleverne med hjemJ