Netværk for skole-virksomhedssamarbejde samler 100 nøgleaktører fra 56 kommuner

 

Alle skoleelever skal opleve et skole-virksomhedssamarbejde. Men hvordan organiseres indsatsen i kommunen? Hvad udfordrer, og hvad virker? Inspiration og erfaringer blev delt mellem de centrale aktører, der repræsenterede 56 ud af landets 98 kommuner til et virtuelt netværksmøde den 16. december 2020.

Skole-virksomhedssamarbejde er højt prioriteret i landets kommuner, men der er stor forskel på, hvor langt kommunerne er med at forankre indsatsen. Mens nogle oplever at være førende på området, har andre kommuner lang vej igen.

Kommunerne efterspørger inspiration og best practice

Det er bare nogle af erfaringerne fra det virtuelle netværksmøde, hvor mere end 100 udviklingskonsulenter, erhvervsplaymakere, naturfagskoordinatorer og pædagogiske konsulenter deltog som repræsentanter fra kommuner på tværs af landet. Interessen er glædelig, men sender også et signal om, at der er behov for et samlende netværk. Det fortæller direktør i Naturvidenskabernes Hus Maiken Lykke Lolck:

- Det er fantastisk med så stor en opbakning, men det siger også noget om, at det er rigtig svært at lave den her kobling mellem skoler og virksomheder. Der er brug for inspiration og hjælp til, hvordan man griber det an på en god måde. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi ved at samle så mange, kan hjælpe så mange som muligt godt videre med skole-virksomhedssamarbejde, siger Maiken Lykke Lolck.

Egedal Kommune arbejder strategisk med skole-virksomhedssamarbejde

Blandt deltagerne var Egedal Kommune, hvor konsulent i Team Udvikling og Læring Torben Winberg var blandt oplægsholderne. Særligt erfaringerne fra andre kommuner med konkrete forløb til forskellige klassetrin var til stor inspiration:

- Vi blev især inspireret af præsentationen med forløbene for de forskellige klassetrin, men også Børne- og Undervisningsministeriet havde nogle væsentlige pointer, som er vigtige at have fokus på. Vi var meget tilfredse med netværksmødet og ser det virtuelle som en oplagt mulighed for at vidensdele på tværs med alle de gode erfaringer, vi har rundt omkring i landet, fortæller Torben Winberg.

Egedal Kommune arbejder strategisk med skole-virksomhedssamarbejde og har som mål, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse – blandt andet gennem et særligt fokus på science i skolerne. Eleverne oplever science i praksis, når de besøger en virksomhed i kommunen og på den måde får inspiration til mulighederne med en uddannelse inden for området.

Skole-virksomhedssamarbejde i den nationale naturvidenskabsstrategi

Samarbejdet mellem skoler og virksomheder er også fra Børne- og Undervisningsministeriet en prioriteret indsats, som kommunerne skal være med til at løfte. Det fremgår af den nationale naturvidenskabsstrategi fra 2018, hvis mål er at styrke de naturvidenskabelige fag i grundskolen og på gymnasiet – blandt andet gennem et samarbejde med erhvervslivet.

Samarbejdet skal styrkes gennem netværk med relevante og centrale aktører – en indsats, som Naturvidenskabernes Hus har ansvaret for at koordinere og facilitere. Naturvidenskabernes Hus har mere end 10 års erfaring med at udvikle, udbrede og understøtte skole-virksomhedssamarbejde. 

Netværket sikrer gennem inspiration og erfaringsudveksling blandt nøgleaktørerne, at kommuner i hele landet kommer godt videre med skole-virksomhedssamarbejde. Det kvalificerer i sidste ende elevernes valg af uddannelse efter grundskolen, ligesom mødet med naturvidenskab og teknologi i virksomhedernes praksis øger motivationen og kan inspirere flere til at vælge den vej.

Se programmet for netværksmødet den 16. december 2020

KONTAKT

Har du spørgsmål til vores netværk for skole-virksomhedssamarbejde, er du velkommen til at kontakte netværkskoordinator Jannik Tovgaard-Olsen eller direktør i Naturvidenskabernes Hus Maiken Lykke Lolck.