Novo Nordisk Fonden støtter Naturfagsmaraton med 8,3 millioner kroner

Naturfagsmaraton modtager 8,3 millioner og er dermed den 4. største modtager i den samlede uddeling på i alt 100 millioner kroner.

I alt 19 naturvidenskabelige projekter modtog kort før jul støtte fra Novo Nordisk Fonden på i alt 100 millioner kroner. Ud af de 100 millioner fandt 8,3 millioner vej til Naturvidenskabernes Hus og Danmarks største konkurrence i naturfag, Naturfagsmaraton. 

Direktør, Nanna Seidelin, fra Naturvidenskabernes Hus, der står bag Naturfagsmaraton, siger:
 
”Støtten fra Novo Nordisk Fonden er en fantastisk flot gave til alle de 5. og 6. klasseelever i hele Danmark, som i år og fremover skal være med i Naturfagsmaraton. Støtten får stor betydning for udviklingen af Naturfagsmaraton, hvor vi nu kan sætte endnu mere fokus på autentiske virksomhedscases og på at gøre eleverne til digitale problemløsere. Naturfagsmaraton kan også i endnu højere grad understøtte naturfagslærernes kompetencer og på at inddrage teknologi i undervisningen,” siger hun.

Projekter skal skabe begejstring og støtte lærere
En fællesnævner for alle projekter, der har fået støtte af Novo Nordisk Fonden er, at de alle har fokus på at skabe refleksion og begejstring om naturvidenskaben og udvikle den naturfaglige undervisning.

Berith Bjørnholm, der er leder af den nyoprettede afdeling for naturvidenskabelig uddannelse og formidling i Novo Nordisk Fonden, siger:

”Vi er i Novo Nordisk Fonden meget opmærksomme på balancen mellem at understøtte de spirende ideer i de faglige miljøer og at støtte større, langsigtede indsatser, da vi ved, at det tager tid at skabe bæredygtig forandring på institutionerne. Det er vores fokus, at projekterne skal være en ressource for naturfagslærerne, og at de reelt skaber positive oplevelser med science for børnene.

Lærere: Vi arbejder videre med metoder fra Naturfagsmaraton
Opgaverne i Naturfagsmaraton er bygget op som såkaldte åbne opgaver, hvor der sagtens kan være flere rigtige svar. Eleverne skal sammen opfinde og innovere sig frem til de bedste løsninger. En metode som mange af lærerne bifalder. Således siger 65 procent af de adspurgte lærere i evalueringen af sidste års Naturfagsmaraton, at de vil tage metoderne fra Naturfagsmaraton med videre ud i deres undervisning.

En af metoderne er netop at gøre eleverne bedre til at skabe et produkt. Hele 70 procent af lærerne giver udtryk for, at deres elever med Naturfagsmaraton er blevet bedre til at konstruere konkrete løsninger. Omkring 500 lærere har deltaget i evalueringen. 

Naturfagsmaraton 18/19-sæsonen har været i gang siden november 2018, hvor opgaverne blev frigivet. Den 24. januar i år går konkurrencedagene i luften og fortsætter ind i maj.


FAKTA:

Om Naturfagsmaraton

Naturfagsmaraton er et undervisningsforløb til 5. og 6. klasser i hele landet. Både elever og lærere får erfaringer med undersøgende og praktisk undervisning, der har til hensigt at øge elevernes interesse i og motivation for at lære mere om de naturvidenskabelige fag.
Som en del af Naturfagsmaraton skal eleverne arbejde med opgaver hjemme på skolen i 12-20 lektioner. Opgaverne er forberedelse til en konkurrencedag i foråret, hvor op til 24 lokale klasser dyster mod hinanden om, hvem der har de bedste løsningsforslag.

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 16 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

 

Læs pressemeddelelsen fra Novo Nordisk Fonden om den samlede uddeling.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.GetPropertyValue(IPublishedContent content, String alias)
   at ASP._Page_views_partials_grid_editors_employee_cshtml.Execute() in g:\Data\nvhus.dk\web\Views\Partials\Grid\Editors\Employee.cshtml:line 12
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
   at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in g:\Data\nvhus.dk\web\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20