Skole-virksomhedssamarbejde anno 2022

Hvordan står det til med skole-virksomhedssamarbejde blandt landets kommuner, skoler og gymnasier? Det har Rambøll Management Consulting og ph.d. Mathilde Hjerrild Carlsen undersøgt for Naturvidenskabernes Hus gennem henholdsvis en landsdækkende kvantitativ kortlægning og kvalitative interviews med ledere i 10 danske kommuner. Begge rapporter findes her på siden. 

 

Til venstre: Rambøll Management Consulting (2022): Kortlægning af skolevirksomhedssamarbejde 
Til højre: Ph.d. Mathilde Hjerrild Carlsen (2022): Kommunal organisering af samarbejde mellem skoler og virksomheder

 

Kortlægning af skole-virksomhedssamarbejde

Rambøll Management Consulting har på vegne af Naturvidenskabernes Hus gennemført en landsdækkende kvantitativ kortlægning af skole-virksomhedssamarbejde. Formålet med kortlægningen er dels at afdække den nuværende udbredelse af skole-virksomhedssamarbejde i Danmark, dels at blive klogere på de oplevelser og erfaringer som grundskoler, gymnasier og kommuner har gjort sig med skole-virksomhedssamarbejde.

Kortlægningen er gennemført ved hjælp af tre spørgeskemaundersøgelser. Den første undersøgelse afdækker udbredelsen af og erfaringer med skole-virksomhedssamarbejde i et kommunalt perspektiv. De øvrige to undersøgelser afdækker udbredelsen af og erfaringer med skole-virksomhedssamarbejde i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser blandt ledere og udvalgte lærere.

Kortlægningen viser, at mange skoler, gymnasier og kommuner allerede arbejder med og ser et potentiale i skole-virksomhedssamarbejde. Der er dog samtidig rum for at styrke udbredelsen af skole-virksomhedssamarbejde, så det i endnu højere grad bliver en integreret del af undervisningen i de naturfaglige og naturvidenskabelige fag i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser.

Rapporten er udarbejdet i foråret 2022.

Læs hele rapporten

 

 

Kommunal organisering af samarbejde mellem skoler og virksomheder

Ph.d. Mathilde Hjerrild Carlsen har for Naturvidenskabernes Hus gennemført en kvalitativ undersøgelse af kommunale lederes erfaringer med skole-virksomhedssamarbejde og organisering af skole-virksomhedssamarbejde på kommunalt niveau.

Rapporten kaster lys over kommuners arbejde for at styrke samarbejdet mellem skoler og virksomheder i kommunerne og på lederes erfaringer med og refleksioner over organisering af samarbejdet på kommunalt niveau. Rapporten er baseret på en interviews med ledere i 10 kommuner. Undersøgelsen har udforsket skole-virksomhedssamarbejde med fokus på samarbejde mellem skoler og private virksomheder.

Undersøgelsen viser, at kommunerne i organiseringen af samarbejdet mellem skoler og virksomheder er i gang med at gå fra en opstartsfase, der har handlet om at åbne døre til virksomheder og igangsætte samarbejder, til nu at have fokus på organisering af et langtidsholdbart samarbejde. Kommunernes arbejde med skole-virksomhedssamarbejde favner en strategisk forankring på tværs af skoleområdet og andre områder såvel som et fagligt didaktisk arbejde med udvikling og vedligeholdelse af skole-virksomhedsforløb til brug for kommunens lærere.

Undersøgelsen viser også, at kommunerne søger at balancere mellem en central kommunal styring af samarbejdet og lokale traditioner og engagement omkring den enkelte skole, som også er en bærende kraft i skole-virksomhedssamarbejde.

Rapporten er udgivet i oktober 2022.

Læs hele rapporten

 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.