Skole-virksomhedssamarbejde med i naturvidenskabsstrategi

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og undervisningsminister Merete Riisager præsenterede i dag den 13. marts regeringens Nationale naturvidenskabsstrategi på et fælles pressemøde. Skole-virksomhedssamarbejder er med som strategisk indsatsområde.

”Det handler om at gøre naturfag nærværende. Børn er født nysgerrige, og det skal vi holde ved lige. Hvis vi lykkes med det, er vi nået langt.” Sådan sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen blandet andet på dagens pressemøde, hvor han og undervisningsminister Merete Riisager præsenterede regeringens nye naturvidenskabsstrategi.

Merete Riisager håber, at strategien vil være med til at skabe større interesse for naturvidenskabelige uddannelser blandt børn og unge.

”Vi skal sætte blus under interessen for naturvidenskab og teknologi”, sagde hun blandt andet.

Statsministeren understregede med tal behovet for at øge interessen. Danmark kommer til at mangle mellem 10.000 og 70.000 mennesker med naturvidenskabelige, tekniske og IT-faglige kompetencer fremover, hvis udviklingen ikke vendes.

”Det skal vi gøre noget ved,” sagde han.

Skole-virksomhedssamarbejder med som indsats
Den Nationale naturvidenskabstrategi skal styrke naturvidenskabsfagene i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Initiativerne er delt ud på fem overordnede indsatsområder, hvor indsatsområde fem hedder: "Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde." Herunder er Naturvidenskabernes Hus’ kerneleverence, skolevirksomheds-samarbejde, nævnt som en vigtig indsats:

”Samarbejdet mellem skoler og virksomheder skal styrkes ved at etablere netværk med relevante og centrale aktører, som kan facilitere og koordinere skole-virksomhedssamarbejdet. Desuden skal der udvikles inspirationsmaterialer og caseforløb.”

Direktør i Naturvidenskabernes Hus glæder sig over, at skole-virksomhedssamarbejder er blevet en strategisk indsats fra regeringens side.

”Det er fantastisk, at skole-virksomhedssamarbejder er kommet med som en del af løsningen i regeringens strategi. Vi glæder os til at bidrage til, at strategien kommer i mål,” siger hun og pointerer:

”Vi ved, at spændende virksomhedsforløb kan betyde meget for børn og unges interesse for naturfag og teknologi, så det er meget positivt, at regeringen sætter fokus på området,” siger hun.

Stort potentiale i Tektanken
Allerede nu arbejder Naturvidenskabernes Hus sammen med virksomheder og skoler på at udvikle spændende og relevante skole-virksomhedsforløb i Tektanken.

”Vi er jo allerede i gang, men der er plads til mange flere virksomheder og skoler i Tektanken. Jeg håber, at vi med regeringens fokus på skole-virksomhedssamarbejder kan få endnu flere interesserede virksomheder til at være med, så vi sammen kan udbrede interessen for naturfag og teknologi,” siger Nanna Seidelin.  

Regeringen har sat 180 millioner kroner af til strategien fra 2018 til 2024.

Læs nyheden og find hele strategien hos Undervisningsministeriet