OM OS

Naturvidenskabernes Hus er et non-profit videnscenter. Vi bygger bro mellem skoler og virksomheder, udvikler praksisnær undervisningsmateriale, og vi hjælper lærerne med at udvikle inspirerende og anvendelsesorienteret undervisning.

Det er vores mål, at mange flere unge vælger en uddannelse inden for IT, teknologi, naturvidenskab og håndværk til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid.

SKOLE-VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE: TEKTANKEN INSPIRERER LÆRERE OG ELEVER

Flere elever skal inspireres til at vælge en uddannelse inden for IT, teknologi, naturvidenskab og håndværk. Det er hovedformålet med Tektanken, et landsdækkende netværk for virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der er faciliteret af Naturvidenskabernes Hus.

Gennem Tektanken giver virksomheder elever i grundskolen og gymnasiet muligheden for prøve kræfter med virksomhedsrelaterede opgaver, og eleverne møder rollemodeller, der er beskæftiget med teknologi og naturvidenskab.

 

BROBYGNING MELLEM SKOLER OG VIRKSOMHEDER

Tektanken bygger bro mellem skoler og uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet mellem de to parter er altid funderet i en skolepraksis, og lærerne får altid inspiration til, hvordan de kan oversætte virksomhedens faglighed til skolens undervisning.

Tektanken har defineret tre dogmeregler, som alle skole-virksomhedssamarbejder tager udgangspunkt i:

 • Dialog med rollemodeller hos en virksomhed eller på skolen
 • Virksomhedsrelaterede opgaver (udarbejdet af Tektanken)
 • Viden om jobmuligheder til elever og lærere

 De tre dogmeregler udspringer fra erfaringer og fra forskning, der viser, at interessen for teknologi og naturvidenskab stiger, når eleverne oplever, hvordan teori kan anvendes i praksis. 

UNDERVISNINGSFORLØB OG KONKURRENCEDAGE

Naturfagsmaraton er et landsdækkende undervisningsforløb for 5. - 6. klasse. 

Både elever og lærer får erfaringer med undersøgende og praktisk undervisning, der har til hensigt at øge elevernes interesse i og motivation for at lære mere om de naturvidenskabelige fag.

Som en del af Naturfagsmaraton skal eleverne arbejde med opgaver hjemme på skolen i 12-20 lektioner. Opgaverne er forberedelse til en konkurrencedag i foråret, hvor op til 24 lokale klasser dyster mod hinanden om, hvem der har de bedste løsningsforslag.

 

Alle opgaver består af tre delopgaver. To af delopgaverne er som oftest praktiske bygge-opgaver, og den sidste delopgave er en vidensopgave.

Alle opgaver er udviklet, så de kan løses af eleverne selv - med hjælp fra lærerne og materialer, eleverne kan finde på skolen (eller som kan købes nemt og billigt).

Til alle opgaver er der skriftlige hjælpeark, og til byggeopgaverne er der udviklet videoguides.

Opgaverne er forberedelse til en stor, lokal konkurrencedag i foråret, hvor op til 24 lokale skoleklasser dyster om de bedste opfindelser.

 

EN AF DANMARKS STØRSTE KONKURRENCER I NATURFAG

I 2019 deltog 25.000 elever i Naturfagsraton fra 51 forskellige kommuner. Derfor er Naturfagsmaraton en af de største naturfagskonkurrencer i Danmark.

BESØG I HUSET

I Naturvidenskabernes Hus har vi en række tilbud til skoler og gymnasier, hvor elever og lærere får spændende og lærerige oplevelser med naturvidenskab og teknologi. 

Vi vil inspirere elever og lærere. Det gør vi ved at understøtte lærere i at udvikle, samt gennemføre, spændende og virkelighedsnær undervisning i naturvidenskab og teknologi. Samtidig åbner vi dørene for mere end 6000 elever hvert år, så de blandt andet kan prøve kræfter med programmering, animation, vandteknologi og griselungers kapacitet i nye og inspirerende omgivelser. 

 

LÆRERNE SKAL LÆRE 

Sideløbende med aktiviteterne til eleverne udbyder vi i Naturvidenskabernes Hus også lærerkurser. Kurserne giver lærere og lærerstuderende forskelligartet didaktisk inspiration inden for den naturvidenskabelige genre. 

Alle kurser er anvendelsesorienterede, hvilket indebærer, at de deltagende lærere og lærerstuderende altid får hænderne dybt begravet i praktiske løsninger og eksperimenter. Forskning viser, at denne metode skaber de bedste forudsætninger for læring - hos både børn og voksne. 

MÅLGRUPPE

Målgruppen for besøg i huset er 0. klasse til 3. g. Målet med besøg i huset er, at mange flere børn og unge oplever spændende og interesseskabende undervisning i naturvidenskab og teknologi samt at lærerne får ny inspiration og nye kompetencer.   

NATURVIDENSKABERNES HUS' LEDELSE

NATURVIDENSKABERNES HUS' BESTYRELSE

 • Formand Harald Mikkelsen, Rektor, VIA University College: Hent CV
 • Finn Borchsenius, Prodekan, Aarhus Universitet: Hent CV
 • Kristine Wiberg Plougsgaard, Souschef, Kommunernes Landsforening
 • Liva Rønn-Petersen, Projektchef, Det nye Danmarks Tekniske Museum: Hent CV
 • Malena Møller Mortensen, Socialrådgiver, Silkeborg Kommune og repræsentant for Viborg Kommune: Hent CV
 • Mette Bisp Jensen, Seniorprojektleder og udviklingskonsulent, Naturvidenskabernes Hus (medarbejderrepræsentant): Hent CV
 • Mikkel Haarder, Underdirektør, Dansk Industri: Hent CV
 • Palle Damborg, Formand, Fremstillingsindustrien: Hent CV
 • Poul Toft Frederiksen, Programchef, Poul Due Jensens Fond: Hent CV

FRIVILLIGE

 

BLIV FRIVILLIG