Vi bygger bro mellem skoler og erhvervsliv

og understøtter lærere i at udvikle og gennemføre inspirerende og virkelighedsnær undervisning.

Vil du vide mere om vores aktiviteter og koncepter?


Klik her for at se vores flyers, brochurer, programmer med mere.

Naturvidenskabernes Hus er et non-profit udviklings- og besøgscenter.
Det er vores mål, 
at mange flere unge vælger en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid.

Naturvidenskabernes Hus er organiseret med en bestyrelse, en direktør, medarbejdere og konsulenter.

 

Bestyrelsen

  • Formand Harald E. Mikkelsen, Rektor, VIA University College  CV
  • Kim Nøhr Skibsted, Direktør for Poul Due Jensens Fond - CV
  • Kim Dongsgaard, Chief Business Analyst, Danske Bank Koncernen  CV
  • Tom Vindbæk Madsen, Prodekan, Aarhus Universitet  CV
  • Lars Ravn Nielsen, Adm. direktør, Gemidan Ecogi A/S  CV
  • Mette Fjord Sørensen, Chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed,
    Dansk Industri - CV

 

Bliv frivillig i Naturvidenskabernes Hus