Naturvidenskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus er et non-profit videncenter. Vi bygger bro mellem skoler og erhvervsliv og understøtter lærere i at udvikle og gennemføre inspirerende og virkelighedsnær undervisning.
Det er vores mål, at mange flere unge vælger en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid.

 
I Naturvidenskabernes Hus arbejder vi med forskellige udviklingsaktiviteter, som udmøntes i:

  • Undervisningstilbud til grundskoler og ungdomsuddannelser; heriblandt landets største naturfagskonkurrence, Naturfagsmaraton, som i indeværende skoleår har mere end 25.000 deltagende elever på 5. og. 6. klassetrin, fordelt på 55 kommuner.
  • Skole-virksomhedssamarbejder over hele landet gennem netværket Tektanken, som har over 300 virksomheder som medlemmer samt grundskoler (7.-10. klasse) og gymnasier. Kernevirksomhederne i netværket er Danfoss, Grundfos, Novozymes, Microsoft, Coloplast og Haldor Topsøe. Blandt de store virksomheder er Danish Crown, Vestas, Ørsted, Linak, TDC, Kamstrup, Hempel, Solar og Orbicon.
  • Hands-on elevaktiviteter i huset som f.eks. Aktive Science-dage i vinterferien, semifinalen i den landsdækkende konkurrence Unge Forskere samt løbende besøg af elever.
  • Undervisningsmaterialer, der er tilgængelige her på websiten til brug på skolerne.
  • Efteruddannelse af lærere i huset.
  • Uddannelse af lærerstuderende.
  • Huser, ESERO, den europæiske rumfartsorganisations uddannelseskontor.