Retningslinjer for brug af billeder og video

I Naturvidenskabernes Hus arbejder vi for, at flere børn og unge får interesse for naturvidenskab og teknologi.

Det gør vi blandt andet ved at fortælle historier om vores mange aktiviteter, hvor skoleelever, lærerstuderende og lærere bliver inspireret af spændende virksomhedsbesøg, undervisningsforløb eller efteruddannelse.

Vi fortæller vores historier på sociale medier, på vores hjemmeside, i trykte publikationer eller i pressen, hvor vi altid vil lade billeder og video være en del af fortællingen til at understøtte budskabet.

Naturvidenskabernes Hus har stort fokus på, at offentliggørelsen af billed- og videomaterialet skal overholde gældende lovgivning og almindelig moral og etik. Disse retningslinjer er beskrevet for at sikre, at ingen føler sig udstillet, udnyttet eller krænket, når vi offentliggør billed- eller videomateriale.

Retningslinjerne beskriver, hvordan personoplysninger i form af billeder og video håndteres på digitale og trykte medier. Retningslinjerne bygger på Datatilsynets vejledninger og anbefalinger.

Situationsbilleder

Ifølge Datatilsynet skelnes der mellem to typer af billeder – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilledet kan umiddelbart offentliggøres uden samtykke, hvor imod portrætbilledet ikke må offentliggøres uden et klart samtykke fra den eller de portrætterede personer (eller fra deres forældre).

I Naturvidenskabernes Hus tager vi situationsbilleder af vores spændende aktiviteter, hvor der altid vil være fokus på den aktivitet, som personerne på billedet indgår i og ikke på personerne selv.

Vi skelner mellem situationsbilleder og portrætbilleder i overensstemmelse med Datatilsynets vejledende tekst, som kan findes her.

Hvis vi tager portrætbilleder, vil vi altid få skriftligt samtykke til brug fra den portrætterede eller dennes forældre. Ved situationsbilleder indhenter vi, så vidt det er muligt, altid mundtligt samtykke i situationen, hvor billedet tages.
 
Brug af billeder

Alle, der indgår i en aktivitet i regi af Naturvidenskabernes Hus, enten hos os selv eller ude hos vores samarbejdspartnere, kan derfor opleve at blive fotograferet i forbindelse med aktiviteten.

Billederne vil for det meste blive brugt på vores hjemmeside www.nvhus.dk eller på vores Facebook og Linked-In sider. De kan også blive brugt i trykte materialer som fx flyers eller på plakater eller indgå som en del af en presseindsat i medierne.

Vi følger altid nedenstående principper i vores brug af billed- og videomateriale.

Vi vil altid…

  • Spørge læreren om der er elever, der ikke må fotograferes.
  • Spørge eleverne, de lærerstuderende eller andre gæster, om vi må tage et billede af dem.
  • Oplyse om billedets brug.
  • Følge ønskerne fra de adspurgte.
  • Kun tage relevante (harmløse) situationsbilleder at gæster, der indgår i spændende aktiviteter med teknologi og naturfag.
  • Aftale på forhånd, hvis hele navne skal med.
  • Fjerne billeder fra vores egne medier, så vidt det er muligt, hvis vi får et ønske om det.

Disse retningslinjer ligger tilgængelig på nvhus.dk. Besøgende skoler, eksterne samarbejdspartnere samt arrangører af skole-virksomhedssamarbejder bliver på forhånd informeret om disse retningslinjer. 

Kontakt kommunikationschefen i Naturvidenskabernes Hus for yderligere informationer eller ved spørgsmål.