Hvorfor er Kamstrup med i Jet-Net.dk

Kamstrup, som er blandt verdens førende leverandører af intelligente løsninger til energi- og vandmåling, arbejder sammen med Teknisk Gymnasium Skanderborg og Viby. Eleverne får her praktisk indsigt i faget robotteknologi. Se video om forløbet.

 

Sådan forløb 6-ugers samarbejdet mellem Kamstrup og Teknisk Gymnasium Viby og Skanderborg i 2016:

1. Opstartsdag ved Kamstrup med faglige oplæg:

  • Energimålere
  • Programmering
  • Kvalitetssikring og tests.  

2. Elever arbejder på skole med kodning af en varmemåler.

3. Besøg på Kamstrup, hvor elever programmerer og får sparring på opgaveløsning af softwareeksperter. 

4. Eleverne arbejder videre på skoler. 

5. Afsluttende besøg ved Kamstrup, hvor eleverne kalibrerer deres målere vha. en flowbænk og arbejder med specifikationerne. Endelig præsenterer eleverne deres målere og kan sammenligne dem med en Kamstrup-måler.