Caseforløb: Topkarakter

Rasmine Røgter Bak og Laura Tøfting Jensen glæder sig over at have fået studenterhuen på efter at have læst på fysik/kemilinjen på Thisted Gymnasium, stx og hf. Begge scorede topkarakter med deres studieretningsprojekt (SRP), som de udarbejdede i samarbejde med den lokale virksomhed BACH Composite Industry; en opgave, som vejer flot i karaktergennemsnittet.

 

 Her fortæller pigerne om deres valg af opgave, udfordringerne og hvilke tanker, de har gjort sig om deres fremtidige studievalg på baggrund af forløbet. I det næste interview giver HR Manager Britta Munk Overgaard fra Bach os et indblik i virksomhedens visioner og fremtidsplaner ift at samarbejde med gymnasiet.  

Om virksomheden og pigernes opgaver
Bach, som arbejder sammen med gymnasiet gennem Jet-Net.dk, producerer glasfiberemner, fortrinsvis naceller, til vindmølleindustrien globalt. 

Til SRP-opgaven fremstillede virksomheden glasfiber-testbjælker, som Rasmine og Laura med deres fysik på A-niveau skulle teste for egenskaber og beskrive matematisk. Rasmine gik i den teoretiske retning med differentialregning og nedbøjning, hvor meget kan man bøje materialerne, inden de går i stykker – mens Laura undersøgte, hvordan man kan optimere materialerne, når man skal opbygge bjælkerne. Pigerne lavede forsøgene sammen på virksomheden, inden de gik hver for sig for at løse opgaverne. Indledningsvist havde de fået en rundvisning i produktionen. Nederst i artiklen kan du se opgaveformuleringerne i fuld længde. 

Differentialregning i praksis
”Det at opstille ligningen for bjælkens nedbøjning var lidt af en udfordring, så derfor kontaktede jeg professorer fra forskellige universiteter for at høre, om de kunne hjælpe mig. En af dem henviste mig til en bog, og den satte jeg mig så ind i sammen med min lærer,” fortæller Rasmine og fortsætter: 

”Bjælken fulgte overraskende godt min ligning, og det gjorde jo med ét emnet virkelighedsnært og konkret ift at skrive om fx Einsteins relativitetsteori,” konstaterer hun.

Lidt svært med kilderne
”At samarbejde med en virksomhed var meget givende. Både på grund af, at virksomheden har opdateret udstyr, men også fordi man arbejder sammen med en fagperson og dermed får en kilde mere at trække på. Lærerne er jo primært teoretiske, mens virksomheden står for den praktiske tilgang. Det betød, at jeg fik begge vinkler på opgaven. Det virkede motiverende – også selvom jeg kunne mærke, at medarbejderne på virksomheden ikke var lærere og vant til at undervise. Fx nævnte de ikke altid kilderne bag, selvom de godt kendte dem, så det skulle jeg lige spørge om. Meget af deres arbejde er jo baseret på empiriske undersøgelser, som hele tiden udvikler sig, så det kunne indimellem være svært at finde kilderne. Men de var vildt gode til at uddybe på e-mail, og jeg fik altid hurtigt svar,” fortæller Laura.

En betragtning, som Rasmine er helt enig i.

På dybt vand
Rasmine var lidt nervøs for at vælge at arbejde sammen med en virksomhed om emnet, da hun ikke havde hørt om nogen, der have skrevet om det før og heller ikke havde nogen forforståelse.

”Flere af de andre emner, vi blev præsenteret for som mulige opgaver, kendte vi til dels fra undervisningen. Så jeg var lidt bange for, om jeg kunne nå at sætte mig ind i så meget nyt. Men jeg nåede det, også ved hjælp af vores lærer og Bach.”

Begge pigerne havde mange spørgsmål og lærte meget på kort tid. For det var nødvendigt for dem at sætte sig ind i feltet i dybden for at kunne skrive om det. Det var også noget nyt at have fri i to uger, hvor de delvist var overladt til sig selv.

”Vi skulle selv tage initiativet til at komme videre og opsøge lærere og virksomhed, hvis vi gik i stå. Samtidig oplevede vi, at når man sætter sig intensivt ind i et emne, så bliver det mere spændende, jo mere forståelse man får. Vi er begge utroligt stolte over, at vi gjorde det og fik topkarakter,” siger Laura.

En fremtid som ingeniør?
”Min SRP kunne godt ligne noget inden for ingeniørfaget. Selvom det var en spændende opgave, synes jeg, ingeniørfaget, som jeg oplevede det, er meget teknisk. Inden forløbet overvejede jeg at læse til ingeniør, men havde ingen ide om, hvad det var; nu er jeg afklaret om, at det skal jeg ikke være,” fortæller Rasmine.  

Begge piger overvejer med deres egne ord noget blødere; noget med mennesker. Laura har ikke helt bestemt sig endnu, mens Rasmine overvejer et studie inden for medicin eller molekylærbiologi. Begge vil dog først arbejde et år og rejse, inden de skal tilbage til skolebænken.  

Tilbage til rødderne
Forløbet betød, at Rasmine opdagede, at der var virksomheder i nærheden, som har brug for naturvidenskabelige medarbejdere:
”Man kan sagtens tage en uddannelse i Aarhus og vende tilbage. Det var jeg ikke bevidst om inden forløbet. Det er godt at vide, da jeg nok ikke ønsker at bo i en storby resten af livet.”

Også 1. og 2. g. på naturfagslinjerne har som noget nyt været på virksomhedsbesøg hos Bach for at vise, hvilke jobmuligheder der findes lokalt og samtidig inspirere til uddannelsesmuligheder. Endvidere er det en appetitvækker for de elever, som overvejer at skrive SRP-projekt i samarbejde med en virksomhed. Typisk kommer lærere eller forældre med et forslag til opgaven. Nu kan eleverne møde fagfolk med det mål at motivere sig til selv at være med til at finde på opgaven. Læs i næste interview om baggrunden for BACH Composite Industry’s høje engagement i skole-virksomhedssamarbejde.  

---

 

Opgaveformulering til Rasmines projekt

Studieretningsfag: Matematik

 1. fag: Fysik A-niveau

Bøjning af kompositmaterialer

 • Du skal i et simpelt tilfælde redegøre for de parametre, der skal inddrages, når en bjælke af kompositmateriale nedbøjes som følge af belastning. 
 • Du skal opstille den differentialligning, som beskriver nedbøjningen af bjælken og undervejs redegøre for de antagelser, der må tages i brug.
 • Du skal løse differentialligningen.
 • Du skal beskrive forskellige kompositmaterialer – specielt glasfibermaterialer.
 • Du skal designe og udføre en række forsøg, der måler nedbøjningen af forskellige glasfiberbjælker. Resultaterne skal databehandles, analyseres og vurderes med inddragelse af usikkerheder og fejlkilder.
 • Endelig skal du vurdere anvendeligheden af kompositmaterialer til forskellige konstruktioner.
 •  

Besvarelsens omfang forventes at være mellem 15 og 20 sider, hvortil kommer bilag i form af eksperimentelle data, grafer og lignende.

 

Opgaveformulering til Lauras projekt

Studieretningsfag: Matematik

 1. fag: Fysik A-niveau

Kompositmaterialers egenskaber

 • Du skal redegøre for begrebet differentialligninger og mindst to metoder til løsning heraf.
 • Du skal i et simpelt tilfælde redegøre for de parametre og den differentialligning, der skal inddrages, når en bjælke af kompositmateriale nedbøjes som følge af belastning.
 • Du skal redegøre for, at materialet ved bøjning følger Hookes lov.
 • Du skal beskrive forskellige kompositmaterialer – specielt glasfibermaterialer.
 • Du skal designe og udføre en række forsøg, der måler nedbøjningen af forskellige glasfiberbjælker.
 • Resultaterne skal databehandles, analyseres og vurderes med inddragelse af usikkerheder og fejlkilder.
 • Endelig skal du analysere, hvordan forskellige opbygninger af kompositmaterialer giver materialet forskellige egenskaber mht. stivhed, fleksibilitet og termisk isolation.
 • Du kan f.eks. vurdere materialevalget ved konstruktionen af vindmøller

 

Besvarelsens omfang forventes at være mellem 15 og 20 sider, hvortil kommer bilag i form af eksperimentelle data, grafer og lignende.

 

---

 

Bach Composite Industry vil inspirere de unge  

Virksomheden, som samarbejder med Thisted Gymnasium, stx og hf, gennem Jet-Net.dk, arbejder for at fremme kvalitet i uddannelse og for at give unge mulighed for at se jobmulighederne i lokalområdet. Her fortæller HR Manager Britta Munk Overgaard om opstarten på samarbejdet med gymnasiet og om gymnasielevers studieretningsprojekter. 

”Samarbejdet med Jet-Net.dk og gymnasiet kom i stand i foråret 2015, fordi vi ønsker at inspirere unge mennesker til at uddanne sig inden for vores branche. Det gælder både EUD’ere, EUX’ere, laboratorieteknikere og ingeniører, da vi har alle disse faggrupper ansat,” fortæller Britta Munk Overgaard.

Foruden samarbejdet med gymnasiet er virksomheden også repræsenteret i de lokale uddannelsesudvalg samt i udviklingsudvalget inden for plastmageruddannelsen. Lokalt deltager den i projekter i Thisted kommune, der skal motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og samarbejder også med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Gensidigt udbytte
Samarbejdet med gymnasiet startede i foråret 2015, hvor gymnasiets koordinator Anne Juhl Lauridsen besøgte virksomheden sammen med alle relevante lærere. Her fik de en rundvisning og mødte Britta, CTO Morten Storm Pipper, R&D Manager Lars Erik Olsen og R&D Technician Mark Rosendahl Steiniche, som de kunne stille spørgsmål til.  

”I starten brugte vi tid på at finde overlap mellem, hvad vi kan tilbyde og bekendtgørelserne i de relevante fag, da vi ville sikre, at samarbejdet med gymnasiet var til fordel for begge parter. Indtil videre har vi fundet fælles overlap inden for fysik og kemi og matematik,” fortæller hun. 

Samtidig opdagede de, at den største udfordring ift forberedelser var at finde niveauet i den faglige præsentation til eleverne inden virksomhedsbesøget for 1. og 2. g. klasserne. Den kunne hurtigt blive for teknisk, ift hvad eleverne kunne nå at sætte sig ind i. 

Flest ressourcer i starten
”Vi har ikke målt på det, men i opstarten brugte vi en del ressourcer. Vi var meget ivrige og ambitiøse, så her var Jet-Net.dk’s rolle at holde tøjlerne og sikre det rette niveau. Fremadrettet vil der være lidt tilpasninger, men vi forventer max 20 timer om året. Planen er, at der hvor lærere og elever finder det relevant, vil vi strække os langt. Til en start fungerer det fint med to elever ad gangen, som skriver SRP, foruden de to klassers virksomhedsbesøg. I forhold til SRP består udfordringen i, at vi kun har en ressource, og de skriver jo alle opgaven på samme tid”.

 Ambitionen er, at virksomheden tilbyder fire forskellige typer af SRP-opgaver, som kan genbruges. For der kommer nye elever hele tiden.

 ”Vi har planer om at få lavet et årshjul, så alt kører efter et skema. Gymnasiet har allerede kontaktet mig for at fastsætte næste års datoer. Det bliver jo nemt!” siger Britta.