Akustiske forbedringer med Sweco

Eleverne skal bruge matematik, lydmålinger og innovative ideer når de kommer med løsninger ift. at forbedre akustikken i gymnastiksalen. De skal også sammenligne en simuleret koncertsals optagelse med en rigtig en.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Forløbet strækker sig over fire dage.

1.Dag: Intro og opmåling med Sweco på gymnasiet
Formiddag
Først fortæller Sweco ingeniører, hvordan de arbejder med at løser problemer ift. dårlig lyd og om lydprojekter i f.eks. operaen.

Derefter bruger eleverne, i samarbejde med Sweco, moderne opmålings udstyr til at finde dimensionerne i gymnastiksalen. Arealer af forskellige materialer på vægge og loft beregnes og noteres. Desuden bruges professionelt udstyr til at måle på efterklangstiden i rummet.

Dagen afsluttes med en præsentation af, hvordan Sweco rent teknisk har lavet en virtuel computersmulering af gymnasiets koncertsal, hvori man kan lægge lydspor ind.

Eftermiddag
Beregninger: Eleverne bruger de konkrete målinger fra dagen, samt sabines formel, til at beregne efterklangstiden i salen og hvordan denne kan reduceres ved at sætte nye materialer ind.

Eleverne overvejer ud over effekt også prisen på forskellige tiltag.

2.Dag: Lydoptagelse og lydoplevelser på DTU
Dagen starter med at en DTU Ph.d. studerende i akustik fortæller om sit studie, og om hvad DTU er for en størrelse.

Derefter laver tre af eleverne sammen med en Sweco ingeniør en sangoptagelse i et lyddødt rum, som skal indsættes i gymnasiets simulerede koncertsal.

Eleverne kommer derudover til at opleve et lydaktivt rum, samt et rum som Sweco har udviklet, hvori de på egen krop mærker effekten af lydbølge interferens fra strategisk placerede højttalere. Eleverne regner på interferens formlerne bagefter og kobler hermed teori til praksis.

Resten af dagen køres et forløb omkring Helmholtz resonans ”Resonans i flaske”, som udbydes af DTU

3.Dag: Koncertsal optagelse

Formiddag
Eleverne fortsætter beregninger og løsningsforslag til gymnastiksalen.

Eftermiddag
De samme tre elever, der sang i det lyddøderum på DTU, synger nu i gymnasiets koncertsal, idet Sweco optager lyden.

Sweco har på forhånd lagt lyden fra det lyddøde rum ind i den virtuelle koncertsal. De to lydspor sammenlignes og anvendelses muligheder diskuteres.

4.Dag: Rapport skrivning og præsentation
Eleverne skriver en rapport på baggrund af deres udregninger.

Nogle få hold udvælges til at fremlægge for hele klassen.

 

Emnefelt og problemstillinger for hele forløbet
Eleverne arbejder med to udfordringer:

  1. De skal komme med et konkret (og økonomisk forsvarligt) bud på, hvordan man kan nedbringe efterklangstiden i gymnastiksalen, så støj reduceres
  2. De skal sammenligne sang fra en simuleret koncertsal med sang i den rigtige sal for at se, om de kan høre forskel

Støj-ingeniører fra Sweco arbejder til dagligt med at lave kortlægning og akustiske målinger af lydforhold i bl.a. skolebygninger. På baggrund heraf laves en handlingsplan for at skabe et "akustisk optimeret miljø". De vil i forløbet hjælpe eleverne med højmoderne udstyr til opmåling og lydoptagelser samt vejlede ift. valg af støjdæmpende materialer. Derudover vil de give et konkret billede af, hvad man kan bruge fysik og matematik til og hvad det vil sige at arbejde som ingeniør.

Brug dette innovationsforløb f.eks. i fysik undervisning ift. emnerne akustik, interferens, efterklangstid og decibel samt i matematik ift. geometri og opmålinger og arbejdet med matematiske formler.

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Klassen deles i hold á 3-4 elever. 

Det vil være en fordel at undersøge følgende kilder inden forløbet: God akustik og Swecos hjemmeside

 

Der er ingen ledige pladser