Alkohol, kulhydrater og salt. Undersøg mad og gær.

Kan gær kun bruges til bagning samt fremstilling af alkohol? I dette besøgskoncept ses der på en bæredygtig fremstilling af gær, og hvordan gær eksempelvis kan erstatte salte i vores fødevarer.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Besøget på virksomheden er delt op i fire moduler: ·

  1. Faglig optakt på skolen
  2. Besøg på virksomheden
  3. Arbejde med problemstillinger ved brug af produkter fra De Danske Gærfabrikker
  4. Fremlægning af svar på problemstillinger, forsøg og perspektiveringer

 

Ved virksomhedsbesøget får eleverne mulighed for at se produktionen og høre om de forskellige delprocesser ved en gærproduktion.

Eleverne bliver introduceret til virksomhedens produkter og anvendelsesmuligheder, som eleverne efterfølgende kan bruge i forbindelse med udarbejdelse af deres egen problemstilling og arbejdsspørgsmål.

 

Emnefelt og problemstillingner

  • Hvordan kan man fremstille fødevarer, som stadig smager af salt, men som bidrager til at kroppen opretholder en sund saltbalance?
  • Hvor bliver salt produceret, og hvilke lande indtager mest salt?
  • Hvad kan man gøre for at formindske samfundets saltforbrug?
  • Hvordan laver man et erstatningsprodukt for salt? Og kan man erstatte salt med gærekstrakt i produkter som eksempelvis chips eller brød - og dermed begrænse saltindtaget (gærekstrakt leveres af Lallemand)?

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Inden besøget skal der arbejdes med den grundlæggende teori om alkohol, kulhydrater og salte.

 

Efter besøgskonceptet
I dette modul kan eleverne udarbejde egne problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål indenfor ét af fagområderne.
I denne fase er der mulighed for at inddrage forsøgsmaterialer stillet til rådighed af samarbejdsvirksomheden Lallemand.

Fremlægning
I sidste modul fremlægger grupperne deres besvarelser, forsøg og perspektiveringer.

Der er ingen ledige pladser