Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

Kraftvarmeværket Viborg bruger fossile brændstoffer, men hvorfor gør de det? Eleverne undersøger, om det har konsekvenser for naturen, samt hvilke muligheder der er for alternativt brændstof

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Eleverne får en rundvisning på kraftvarmeværket. Derefter vil der være et oplæg ved varmemesteren og de forskellige fagpersoner, som fortæller om deres job og uddannelse. Eleverne får mulighed for at stille spørgsmål til disse fagpersoner.

Elever skal påbegynde arbejdet med at undersøge en problemstilling, som de har valgt, inden de ankommer f.eks: 

 • Hvem er er forbrugerne, og hvordan er fordeling mellem erhverv og privat?
 • Hvor kommer energien i naturgassen fra og hvordan udvindes gassen?
 • Hvad er det for en type energi som kommer ind på virksomheden? Og hvilken energiform kommer ud?
 • Hvor godt udnyttes energien, hvor stort et tab er der?

Emnefelt og problemstillinger
Hvordan kan energiforbruget i vores hverdag blive mere bæredygtig, nu og i fremtiden? På virksomheden vil eleverne opleve, hvordan Viborg Kraftvarmeværk fungerer og hvilke overvejelser, der ligger til grund for valget af brugen af fossile brændstoffer.

Besøgskonceptet løfter i høj grad fagets videns- og færdighedsmål for:

Fysik/kemi: 

 • Kan undersøge energiomsætning
 • Har viden om energiformer
 • Kan undersøge transport og lagring af energi i naturgivne og menneskeskabte processer
 • Har viden om energiforsyning
 • Har viden om energiomsætning
 • Kan med modeller forklare energiomsætning

Geografi:

 • Har viden om dannelsen, fordeling og udvinding af råstoffer
 • Kan undersøge landets resurser udnyttelse og handelsmønstre
 • Har viden om begrebet bæredygtighed
 • Har viden om danske råstoffers, dannelse, lokalisering og udvinding
 • Har viden som samfundets energibehov

Biologi:

 • Kan anvende modeller og forklare sammenhænge mellem energistrømme og stofkredsløb
 • Kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet
 • Kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion
 • Har viden om principper for bæredygtig produktion
 • Kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Inden besøget har eleverne haft om:

 1. Erhverv og ressourcer
 2. Energistrømme
 3. Energiproduktion 

Derudover har eleverne valgt sig ind på et tema, som de vil undersøge dybere.

Efterfølgende skriver eleverne en rapport med udgangspunkt i deres problemstilling, og holder et oplæg på skolen.

Der er ingen ledige pladser