Bæredygtigt fiskefoder

I dette forløb skal eleverne innovere på en ny type bæredygtig fiskefoder. Eleverne får inspiration og viden fra både fiskefoderproducenten Biomar og fra fiskeopdrættere på Færøerne.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Forløbet er et længere forløb med i alt fire aktiviteter.

1. Aktivitet: 2.g (forår) 
Eleverne besøger fiskeproducenten, Biomar
Først får eleverne en rundvisning, hvor de i hold vises rundt og får oplæg ift. følgende emner:

  • Hvad er havbrug?
  • Hvordan fodrer man fiskene optimalt?
  • Hvordan fremstilles foderet og hvad er der i?
  • Hvad fisk har brug for af næringsindhold samt sundhed i fiskebestanden?

Derefter stilles opgaven (se under emnefelt og problemstilling) og eleverne arbejder i grupper med at idegenerere, mens de kan fortsat kan indhente viden fra Biomars medarbejdere.

Forberedelse

  • Eleverne forbereder spørgsmål til Biomars medarbejdere
  • Evt. forbereder eleverne et oplæg for virksomheden om f.eks. antibiotika i fiskebrug eller fiskelus
  • Eleverne kan med fordel arbejde med emnerne bæredygtighed, sundhed, mikrobiologi og antibiotika, næringsstoffer, fordøjelse, aminosyrer og fedtsyrer 

2. Aktivitet: 2g (forår) 
Studie tur på Færøerne
Eleverne besøger et smolderi på Færøerne, som bruger Biomars produkter.

Eleverne bliver vist rundt og får oplæg ift. opdræts processen, sygdomme og fodring.

3. Aktivitet: 2g (sommer) 
Innovation på klassen - 3-4 lektioner i grupper
Eleverne arbejder med opgaven og har mulighed for at indhente viden fra Biomars medarbejdere.

Hver gruppe laver en præsentation af deres ide og de to bedste forslag pr. klasse udvælges.

4. Aktivitet. 2.g (sommer) 
Præsentation af løsningsforslag for Biomar
De bedste forslag præsenteres for Biomar på skolen og bliver kommenteret.

 

Problemstillinger og emnefelt for hele forløbet
Opgaven er at udtænke en mere bæredygtig type fiskefoder. Primært ved at komme med alternative løsninger til indholdet i fiskefoderet men evt. også ift. applikationen.

Biomar er eksperter i at udvikle og optimere fiskefoder og giver gennem forløbet eleverne sparring ift. opgaven, samt respons på deres løsninger.

Forløbet er udviklet til Biologi A og kan bruges som oplæg til SRP om f.eks. bæredygtig fødevare produktion.

Der er ingen ledige pladser