Bæredygtigt landbrug for fremtiden!

Hvordan ser fremtidens landbrug ud og hvordan produceres efter naturgrundlaget? Eleverne skal efter besøg på et landbrug skrive naturfaglig problemstillinger med temaet: Hvornår er landbrug bæredygtigt?

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Eleverne har mulighed for at besøge et moderne landbrug med 450 køer og tilhørende jordareal.

Ejeren giver et introoplæg, hvor han beskriver arbejdsgangen på gården og perspektiverer udfordringerne i forhold til et bæredygtigt landbrug. Her er der mulighed for at få drøftet udfordringerne i et bæredygtig landbrug og hermed lave egne problemstillinger.

Eleverne har efterfølgende mulighed for at arbejde med tildelte problemstillinger eller lave deres egne. Ved aftale kan eleverne evt. lave flere besøg og få tilsendt diverse data.

Emnefelt og problemstillinger
Hvordan produceres der mælk i et bæredygtigt landbrug?

I besøgskonceptet har eleverne mulighed for at få kendskab til produktionen, samt arbejde med et eller flere af de fælles faglige fokusområder:

  • Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
  • Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
  • Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Formålsforslag til aktiviteter med besøget:

  • Eleven får indblik i en landmands hverdag og livet på den moderne gård
  • Eleverne får en forståelse af kredsløbstankegangen og kan beskrive, hvordan nitrogen bevæger sig rundt og hvilke processer/aktører der har indflydelse på kredsløbet.
  • Eleverne ser kløverplantens knolde, hvori bakterierne der kan binde nitrogen lever.
  • Eleverne får kendskab til hvordan surhedsgraden af jorden kan bestemmes og hvilke naturlige processer, der kan påvirke den.(surregn og kalk)

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Det er et krav, at eleverne har en forståelse af begrebet "Bæredygtig produktion".

Inden besøget er det en fordel, at eleverne har kendskab til fotosyntesen og nitrogenkredsløbet, således der kan tages udgangspunkt i dette under besøget.

Efter besøgskonceptet
Efter besøget kan der med udgangspunkt i besøget arbejdes videre med elevernes problemformuleringer – herunder deres forståelse af fotosyntesen, nitrogenkredsløbet og bæredygtig produktion.

  

Der er ingen ledige pladser