Bagning og økologi i bioteknologi

Skærtoft Mølle åbner dørene og viser "anvendt bioteknologi" fra en hel ny vinkel. Få både teoretisk viden og praktisk erfaring med meltyper, glutenindhold, enzymer, dyrkningsformer samt bageprocesser i dette spændende 3. årige samarbejdsforløb.

Besøgskonceptet er et 3. årigt forløb med én bioteknologiklasse. Se læreplanen for alle fire aktiviteter i dokumentet med indhold for bioteknologi A (dokumentet finder du i materialerne).

 

AKTIVITET 1 (1.g) Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
En halv klasse ad gangen er på bagekursus hos Skærtoft Mølle.
Varighed: 4 timer.

Eleverne skal bage brød med forskellige slags mel og med forskellige teknikker. Bagning italesættes som bioteknologi, hvor kornets opbygning, samt indholdsstoffer, diskuteres. Programmet fra sidste år er vedhæftet.

 

AKTIVITET 2 (1.g) Oplevelser og aktiviteter med virksomheden
Hele klassen har laboratoriedag på gymnasiet, hvor Skærtoft Mølle deltager.
Varighed: 4 timer.

Eleverne skal derudover lave undersøger af mel, herunder:

 • Kvantificering af gluten i meltyper
 • Måle faldtal (mål for aktiviteten af melets hydrolytiske enzymer - og dermed bageegenskaber)
 • Mikroskopering af en kornspire
 • Samtidig skal eleverne sammenligne stenkværnet- og valset mel mikroskopisk og ift. binding af vand)
 • Måling af stivelse i forskellige meltyper med iod
 • Gluten-vindue i graden af æltning

Forberedelse forud for besøgskonceptet
I biologiundervisningen arbejdes der med emnerne kost, sundhed og fordøjelsessystemet, og i kemi arbejdes der med kulhydrater, proteiner og lipider.

Efter besøget
Eleverne afleverer en journal, som de har ført over dagens laboratorie arbejde. .

 

AKTIVITET 3 (2.g) Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Hele klassen undersøger dyrkningsforhold og økosystemer på Skærtoft Mølle.

Eleverne skal undersøge tre forskellige jordtyper ved møllen; mosejord, sandjord og muldjord.

I den forbindelse skal eleverne lave:

 • Spadeprøver i jordstruktur og opbygning
 • Raunkjærcirkler for at undersøge plantesammensætning og biodiversitet
 • Målinger af bl.a. nitrat, phosphat og pH
 • Insektfælder i økosystemet
 • Regnormetællinger
 • Teste nedbrydningshastighed ved at nedgrave bomuldsklæde
 • Undersøge succession på en mark

Disse analyser skal sammenholdes med samme analyser på en konventionel mark et andet sted, men med fokus på næringsindhold og biodiversitet.

Forberedelse forud for besøgskonceptet
I biologiundervisningen arbejder eleverne med økosystemet og fødekæder. I kemiundervisningen arbejder eleverne med kemiske målinger af næringstofindhold i vandløb og med biokemiske processer (herunder fotosyntese og stofomsætning).

Efter besøget
Eleverne udarbejder en poster, hvor de publicerer resultaterne (som det gøres i forskningsverdenen).

 

AKTIVITET 4 (3.g) Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
En halv klasse ad gangen undersøger bageprocesser, enzymer og melfremstilling på Skærtoft Mølle.

Her skal eleverne arbejde med:

 • Metoder til fremstilling af mel
 • Bageprocesser – hvad kan reguleres
 • Surdej – enzymer og sundhed

Forberedelse forud for besøgskonceptet
I både kemi- og biologiundervisningen undervises i enzymer.

Efter besøget
Det efterfølgende forløb er endnu ikke klarlagt. Besøgskonceptet kan potentielt inddrages i en SRP.

 

 

Der er ingen ledige pladser