Der er noget i jorden…

Hvordan sikrer landmanden optimale vækstbetingelser for sine afgrøder uden negativ påvirkning af miljøet? Svaret er grundige analyser af jordens vækstbetingelser, og nu har eleverne chancen for selv at prøve OK Laboratoriums avancerede udstyr.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Under besøget hos OK Laboratorium for jordbrug vil eleverne analysere medbragte jordprøver med laboratoriets højteknologiske udstyr. Her vil eleverne kunne bestemme jordprøvers indhold af nitrogen, fosfor, kalium, samt deres pH-værdi.

De vil også se, hvordan laboratoriet kan bestemme indholdet af andre grundstoffer med avanceret spektralanalyse.

Analyserne vil give anledning til vurdering af jordprøvernes vækstbetingelser og hvordan landmanden kan optimere jordbundsforholdene.

 

Emnefelt og problemstillinger
Der kan være flere dilemmaer og interessemodsætninger forbundet med at drive landbrug. Hvordan balanceres hensyn til landmandens udbytte og indtjening med miljøhensyn?

Jordbundsanalyser – som dem de foretager på OK Laboratorium - er en forudsætning for, at landmanden kan tilføre den rette mængde næringsstoffer.

Besøget er oplagt i forbindelse med det fællesfaglige fokusområde "Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget".

Det anbefales, at besøget suppleres med et besøg hos en landmand.

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Eleverne skal have kendskab til N,P,K og pH, samt deres betydning for planters vækstbetingelser.

Anbefaling:

Det vil være en fordel, hvis eleverne har lavet sigteprøver og opslæmning med jord inden besøget.

Det vil også være hensigtsmæssigt, hvis eleverne har kendskab til, hvordan man ved hjælp farveanalyse kan afgøre, om et udleveret stof indeholder natrium, kobber osv. (spektroskopi).

HUSK at medbringe fem forskellige jordprøver, hvor der forventes stor variation med hensyn til næringsstoffer og pH-værdi. Prøverne skal have en størrelse på cirka 1 liter.

Der er ingen ledige pladser