En bæredygtig produktion

Eleverne vil opleve nogle af alle de processer, som sker på et gartneri. De vil få indblik i de overvejelser, man gør sig ved produktionen af fødevare, hvor naturgrundlag, bæredygtighed og transport er nøgleord

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Eleverne starter med at høre et oplæg om virksomheden, hvor der bl.a. vil være fokus på:

Fagligt: 

 • Hvad der produceres, Konventionel/økologisk, Omsætning, Vandforbruget, Geografiske områder (vækstbetingelser/vejret), Kvælstofs kredsløbet, Jordbunden Spild, ved produktionen, etc.
 • Hvordan foregår transporten mellem de geografiske områder?
 • Sker der en forarbejdning af afgrøden på stedet/ved/på marken? Hvem eksporteres der til?

Job/karriere:

 • Hvor mange ansatte er der i virksomheden?
 • Hvor mange forskellige faggrupper arbejder der her?

Efterfølgende vil der være en rundvisning i produktionen på virksomheden.

Eleverne vil møde rollemodeller inden for følgende faggrupper: Landbrugsassistent, Jordbrugsmaskinfører og Landmand-planter.

 

Emnefelt og problemstillinger
Hvilken forskel gør det, om virksomheden producerer økologisk eller konventionelt. Hvilken indflydelse har det økonomisk og hvilken indflydelse har det på naturen?

Besøgskoceptets faglige mål:

 • Eleven kan sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer
 • Eleven har viden om begrebet bæredygtighed
 • Eleven har viden om carbons og nitrogens kredsløb
 • Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen
 • Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer, herunder med digitale databaser
 • Eleven har viden om teknologiske processer i landbrug og industri
 • Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion
 • Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og økosystemer
 • Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer
 • Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer
 • Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Eleverne har inden besøget arbejdet med:

 • Definitioner mellem økologisk og konventionelt landbrug
 • Eleverne skal kunne definere, hvad bæredygtighed er
 • Eleverne skal fremstille forskellige modeller af stofkredsløb i naturen (kvælstof og kulstof)
 • Eleverne skal arbejde med opbygningen af planteceller

 

 

Der er ingen ledige pladser