Energi og bæredygtighed

Kan fjernvarme produceres på en bæredygtig måde? Hvilke udfordringer støder man på, når man holder bæredygtighed op mod økonomi, sund fornuft og ansvarlighed for miljøet ift. produktion af fjernvarme?

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Eleverne skal på Vildbjerg Tekniske Værker undersøge deres solfangeranlæg. Det inkluderer dels at se, hvordan deres solfangeranlæg er bygget op. Derudover skal eleverne også forholde sig til nogle af de data, man kan trække ud af anlægget. Eleverne skal herudfra fremstille deres egne modeller af et solfangeranlæg.

Der bliver arrangeret et fotoløb på værket, hvor eleverne ud fra en række fotos skal finde forskellige produktionselementer rundt om på Vildbjerg Tekniske Værker.

Eleverne skal også lave en model af en blandetank, hvor udfordringen bliver at opretholde en bestemt temperatur.

 

Emnefelt og problemstillinger
Som fjernvarmeanlæg skal man producere den billigst mulige energi til forbrugerne. Dette sikrer Vildbjerg Tekniske Værker ved at kunne producere varme på flere forskellige måder. Politisk set bliver der arbejdet på en mere bæredygtig energiproduktion med blandt andet mindre udledning af kuldioxid, hvor man igennem f.eks. afgifter forsøger at fremme mere miljøvenlige former for energi.

Forløbet med Vildbjerg Tekniske Værker er oplagt i forbindelse med det fællesfaglige fokusområde "Bæredygtig energiproduktion lokalt og globalt", hvor alle STEM-fagene kan bringes i spil.

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Der er mulighed for at få Vildbjerg Tekniske Værker ud på skolen forinden besøget, hvor de vil fortælle om:

  • Værkets forsyningsområde
  • Flowdiagram for værket
  • Hvordan producerer VTV varme
  • Værkets økonomi
  • Bæredygtighed og økonomi

Inden besøget bør eleverne have arbejdet med energiforsyning, bæredygtighed og udledning i forbindelse med energiforsyning. Energiomsætning, energiformer, temperatur og tryk er begreber, der fordres kendt af eleverne.

 

Der er ingen ledige pladser