Energi og resurser

Alle kender til mursten og ser dem hver dag, men få tænker over, hvordan en mursten er lavet, og hvilken rolle den spiller for samfundet og naturen. Denne problemstilling er omdrejningspunktet i dette besøgskoncept.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Forløbet starter med en introduktion til Teglværket afdeling Hammershøj på skolen. Her fortæller en medarbejder blandt andet om, hvad virksomheden producerer, hvordan de producerer og hvad der er nødvendigt for, at de kan producere.

Derudover bliver der fortalt om de fagligheder, der findes på arbejdspladsen.

Eleverne arbejder efterfølgende på skolen med målingsmetoder, målingsudstyr og energiforbrug.

På virksomheden bliver eleverne vist rundt på teglværket. Derefter bruger eleverne deres målingsmetoder til at vurdere de forskellige materialers energiforbrug og energieffektivitet. Tilbage på skolen arbejder eleverne videre med deres målinger.

 

Emnefelt og problemstillinger
Hvordan produceres mursten på den mest bæredygtige måde?

Tænk engang at en lille firkantet mursten kan have stor indflydelse på vores liv? Den påvirker vores hjem, så vi kan leve varmt og tørt. Den påvirker vores forbrug af energi, og der bruges energi og jordens resurser for at producere den.

Fællesfagligt fokusområde: "Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget".

De tre naturfag er oplagte at anvende til dette forløb:

Biologi

 • Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper
 • Eleven kan med modeller forklare sammenhænge mellem energistrømme og stofkredsløb
 • Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer
 • Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer

Fysik

 • Eleven kan undersøge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser
 • Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber
 • Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen
 • Eleven kan forklare data fra målinger

Geografi

 • Eleven kan analysere menneskets påvirkning af kalk og kulstofs kredsløb
 • Eleven har viden om problematikker knyttet til kalk og kulstofs kredsløb
 • Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget
 • Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Ud fra den aftalte aktivitet med virksomheden opsættes læringsmål, samt konkrete foreberedelsesaktiviteter. I den forbindelse planlægger læreren undervisningen herefter.

Uanset den konkrete aktivitet skal eleverne skal have arbejdet med spørgsmålene:

 • Hvad er et teglværk?
 • Hvorfor er Teglværket placeret netop der?
 • Hvor meget energi bliver der forbrugt under produktion af mursten?
 • Hvilke materialer indgår i produktion af mursten?
 • Hvilke forskellige slags mursten findes der?
 • Hvor en stor mængde vand fjernes under forbrændingen?
 • Hvorfra kommer råvarerne?

 

Efter besøget
Tilbage på skolen arbejder eleverne videre med de målinger, de har foretaget på virksomheden.

Der er ingen ledige pladser