Er spildevand spildt vand eller er det en ressource?

Hvordan har vi tidligere håndteret vores spildevand? Og hvordan kan det gøres smartere? Eleverne får mulighed for at formulere deres egen naturfaglige problemstilling med temaet ”Er spildevand spildt vand?”

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Under besøget har eleverne mulighed for at opleve, hvordan Aqua Djurs arbejder med spildevand fra forbrugeren til udledning i havet. Eleverne har også mulighed for opleve, hvordan man digitalt kan optimere renseprocesserne på et rensningsanlæg.

Aqua Djurs giver rundvisning, hvor de beskriver arbejdsgangen og processerne på renseanlægget og synliggør vejene fra forbrugeren til udledning. Under besøget er der fokus på, hvordan udskilte produkter fra renseprocessen kan genanvendes og hvordan Aqua Djurs arbejder med denne udvikling.

 

Emnefelt og problemstillinger
Spildevand er usynligt for eleverne, efter det løber ud i afløbet - og ofte bliver spildevand beskrevet som et affaldsprodukt, der blot skal ledes væk. Men hvilke stoffer findes der i spildevand, og hvordan kan spildevand bearbejdes ved biologiske og/eller kemiske processer, således at vi kan udlede det i naturen eller genanvende stoffer i nye processer?

FFM i forbindelse med besøgskonceptet:

Fysik/Kemi:

  • Eleverne har viden om carbons og nitrogens kredsløb
  • Eleven har viden om samfundets brug og udledning af stoffer

Biologi:

  • Eleven har viden om celler og mikroorganismers vækst og vækstbetingelser
  • Eleven har viden om mikroorganismers betydning i forhold til mennesker og økosystemer

Geografi:

  • Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget
  • Eleven har viden om interesser og natursyn knyttet til naturudnyttelse og miljøbeskyttelse

 

Foreberedelser forud for besøgskonceptet
Inden besøget skal eleverne have kendskab til vandets kulturkredsløb ved brug af hjemmesiderne www.vandetsvej.dk og www.aquadjurs.dk.

Eleverne kan med fordel have arbejdet med jordens salte. Herunder kvælstof og fosforforbindelser.

 

Efter besøgskonceptet
Efter besøget kan der med udgangspunkt i besøget arbejdes videre med elevernes problemformuleringer – herunder deres forståelse af kvælstofskredsløbet, fosforkredsløb og bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget..

Der er ingen ledige pladser