Find de skjulte skatte i affaldet

Når man spørger danskerne, synes 98 % at det er et problem, at der ligger affald i naturen og rundt omkring på gaderne – alligevel bliver der smidt mere og mere affald. Hvordan hænger det lige sammen? Og hvilke konsekvenser har det henkastede affald?

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Med udgangspunkt i det faglige materiale på findskjulteskatte.dk, tages elever ind til aktiviteter med følgende temaer:

1. Livscyklusvurdering af materialer
Eleverne skiller f.eks. IT-produkter ad og sorterer de forskellige materialer - især metaller, som de er lavet af. Der laves derefter en livscyklus analyse på materialerne og man diskuterer, hvad der giver mening at genbruge og hvordan.

2. Mikroplast og innovativ genanvendelse
Eleverne innoverer på, hvordan man kan bruge materialer - især plast - fra affald til at skabe nye produkter som f.eks. sko eller filt. Mikroplast problematikken italesættes samt handlemuligheder ift. denne.

3. Import af affald
Der regnes på fordele og ulemper ved import af affald og diskuteres, hvad der er den mest bæredygtige løsning lokalt og globalt.

 

Emnefelt og problemstillinger
Hvordan håndterer vi som samfund vores affald sådan, at fremtidens generationer kan nyde et rent miljø og ikke komme til at mangle de ressourcer, som vi i dag tager for givet?

Mød affalds- og genbrugseksperterne på Sønderborg forsyning, som har lang erfaring med håndtering og genbrug af affald og som har mange af løsningerne ift. at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Brug besøget perspektiverede ift. de naturfaglige fag:

  • Biologi med emnet bæredygtighed og miljø
  • Geovidenskab med emnet produktion og ressourcegrundlag eller kuldstofkredsløb
  • Fysik med emnet bæredygtig udvikling
  • Kemi med emnet plastmaterialer

Eller som inspiration til en større opgave i emner indenfor genbrug og affald.

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Find fagligt materiale der understøtter besøget HER

Det aftales på forhånd med virksomheden, hvilket tema man ønsker at arbejde med, samt om der skal en bestemt vinkling på ift. et specifikt emne, som arbejdes med i klassen.

 

Der er plads på følgende kurser