Fjernvarmens Dag

Vi bor i et land, hvor vi har brug for varme. Samtidig er vi afhængige af energi for at producere fødevare. Oplev hvordan man optimalt udnytter og producerer energi i Danmark.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Eleverne får først en rundvisning på Rødkærsbro Fjernvarmeværk.

Efter rundvisningen arbejder eleverne i grupper videre med deres fordybelsesområder. De har mulighed for at stille spørgsmål, og dermed komme ned i detaljen i deres område.

Under bsøget vil eleverne får mulighed for at møde en rollemodel, og dermed få chancen for at stille spørgsmål og høre om hans/hendes motivation for karrierevej og uddannelsesvalg.

 

Emnefelt og problemstillinger
De tre virksomheder Arla, Biogasanlæggene og Rødekærsbro Fjernvarmeværk samarbejder, men hvorfor gør de det? Hvilke gode grunde er der til, at de tre virksomheder samarbejder?

Geografi - Naturgrundlag og levevilkår:

  • Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse
  • Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget

Fysik - Energiomsætning:

  • Eleven kan identificere energiomsætninger i den nære omverden
  • Eleven har viden om energikilder og energiomsætning ved produktion og forbrug

Biologi - Anvendelse af naturgrundlaget:

  • Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion
  • Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Inden besøget har eleverne lært om et fjernvarmeanlæg, og hvordan det virker.

De kender til de forskellige processer og de udfordringer der er på et fjernvarmeanlæg.

Eleverne vælger i grupper mellem udvalgte fordybelsesområder indenfor kraftvarmeværket

 

Efter besøgskonceptet
På Fjernvarmens Dag fremlægger eleverne deres produkter og anbefalinger for byens borgere.

Besøget på Rødekærbro Fjernvarmeanlæg kan kombineres med et besøg på biogasanlægget og/eller Arla.

Der er ingen ledige pladser